Clinton: Her er morgendagens ledere

1400 næringslivstopper var samlet for å få tips på hvordan gode ledere skal oppføre seg i fremtiden. Med Ingebrigt Steen Jensen og Bill Clinton bak talerstolen stod bedriftsledernes ører på stilker.

[Ugjyldig objekt (NAV)]

- For å oppnå suksess i en organisasjon, må de ansatte gis en helt annen rolle enn de har i dag, prekte Ingebrigt Steen Jensen, rådgiver i kommunikasjonshuset Dinamo.

- De ansatte må føle eierskap til organisasjonen sin.

Drømmesamfunnet

Framtidsforskerne fremhever viktigheten at det skapes en stammekultur på arbeidsplassen. Vi er i en tid der menneskene mister samhørigheten i stadig større grad. Storfamilien har forsvunnet, fagforeningen har mistet sitt samlingspunkt og lokalsamfunnet har gått i oppløsning.

Det er derfor viktig at arbeidsplassen kan ta over som et samfunn hvor de ansatte føler tilhørighet og samhold.

- Som ansatt skal du få noe å tro på, en stamme å høre til. Organisasjonen skal derfor skape ritualer og symboler for gi de ansatte en følelse av denne tilhørigheten, framhevet Steen Jensen.

Må bli en del av selskapet

- De ansatte må ta del i selskapet visjon på en mye mer omfattende måte enn i dag, mener Steen Jensen.

Han viser til hvordan de 100 mest suksessfulle bedriftene i verden har klare visjoner som gjennomsyrer hele organisasjonen. De skal legge grunnlaget for alle små og store avgjørelser, helt fra toppleder til kantinepersonale.

i fremtiden skal de ansatte holde sjefen i bånd
i fremtiden skal de ansatte holde sjefen i bånd Vis mer

- Klare visjoner er helt avgjørende, ikke bare for bedrifter, men også i større globale sammenhenger, forklarte Bill Clinton. Clinton forklarte også hvor viktig det er å være en god lytter for å kunne bli en god leder.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Og det viser seg at visjoner som bygger opp om de menneskelige verdiene i organisasjonen kommer til å vinne frem i stadig større grad. For alle ansatte betyr det at de i større grad skal være med på å bestemme hvordan bedriften skal utvikle seg, de skal være med på å skape sin egen hverdag.

Dyrker fellesskapet

Også sammensetningen av mennesker i fremtidens bedrifter skal bli betydelig forskjellig fra dagens situasjon. Det å hjelpe sine medarbeidere med å lykkes, kommer til å være vel så viktig som å lykkes selv. Dette betyr at belønnings og bonussystemene kommer til å endre seg betraktelig.

Samtidig er det viktig å dyrke komplementære ferdigheter blant de ansatte. Dette betyr at kursing og videreopplæring skal bli mer tilpasset, for å utvikle de individuelle ferdighetene til hver enkelt ansatt.

Summen av din spisskompetanse, kombinert med dine evner til å få de rundt deg til å lykkes, vil være din viktigste ballast når du skal ut og søke nye muligheter.

En del av helheten

Utviklingen går i retning av at hver enkelt ansatt skal spille en langt viktigere rolle ut over de daglige gjøremål som en er satt til å gjøre.

Eierskap, tilhørighet og personlige egenskaper vil sikre at den intellektuelle kapitalen foredles på en bedre måte, og hverdagen til arbeiderne skal dermed få mer innhold og mening.

Beklager – dette elementet er ikke lenger tilgjengelig.

- Den stadig økende globaliseringen vil føre til endringer i den gjensidige avhengigheten mellom mennesker, sa Bill Clinton og la vekt på både de ansatte i en enkelt bedrift, medlemmer i et samfunn og alle landene i mellom blir tettere vevd sammen og gjort avhengige av hverandre.

Det vil derfor bli viktig å forstå, formidle og leve opp til rollen hver enkelt menneske har sett i større perspektiv.