CLA mot kreft, allergi og astma

Fettsyren CLA øker muskelmassen og minsker mengden fett i kroppen. I tillegg seiler denne fettsyren opp som en mulig medisin mot både astma, allergi, overaktiv blære, revmatisme, åreforkalkning og ikke minst kreft.

CLA finnes i melk og kjøtt fra ku, sau og geit. Den dannes i drøvtyggernes mage. Tidligere var det mer CLA i melk, ost og kjøtt fordi drøvtyggerne fikk mer høy og gikk på beite større deler av året. I dag må vi ta kosttilskudd med CLA i kapselform for å komme opp i de mengdene CLA vi fikk gjennom kostholdet tidligere. Husdyrforskerne arbeider nå med å studere hvordan de kan fore dagens husdyr for igjen å øke CLA-innholdet i melk og kjøtt.

CLA markedsføres i dag som et slankemiddel, men andre virkninger seiler opp som mye mer interessante, viser de siste forskningsrapportene som ble lagt fram på den første internasjonale CLA-konferansen i Ålesund denne uka. Framtidig forskning vil vise om de lovende resultatene fra laboratorie- og dyrestudier også gjelder hso mennesker.

Mozon.no, 12.06.2001.