Cla hjelper menn med "bukfettet"

En studie, som nettopp er publisert i det prestisjetunge bladet International Journal of Obesity, konkluderer med at inntak av CLA reduserer bukfettet hos overvektige menn. De som deltok i studien, og tok CLA minket gjennomsnittlig 2,5 cm rundt midjen etter kun 4 ukers bruk. Det er kjent at mye bukfett hos menn er en risiko for å utvikle hjerte/ karsykdommer og diabetes.

Studien ble ledet av Ulf Riserus, og gjennomført ved det medisinske fakultetet ved Universitetet i Uppsala. 24 overvektige menn i alderen 39-64 år deltok i undersøkelsen, og disse ble delt i to grupper. Den ene gruppen på 14 menn fikk 4,2 gram CLA 80 pr. dag. En gruppe på 10 menn bare fikk placebo. Konklusjonen ble at det var en signifikant reduksjon i bukfett hos gruppen tok CLA 80. Ingen av de som deltok i undersøkelsen reduserte matinntaket, eller endret sine treningsvaner i undersøkelsesperioden.

Denne undersøkelsen gir enda klarere indikasjon på at CLA kan spille en viktig rolle når det gjelder å redusere kroppsfett hos overvektige mennesker sier Dr. Del Dorcheid Assisterende professor ved St. Pauls Hospital, ved University of British Colombia. Omtrent to tredjedeler av den amerikanske befolkningen er klassifisert som overvektige, og mer enn en fjerdedel av disse er svært overvektige. Disse menneskene risikerer å få type 2 diabetes, hjertesykdom, slag, sykdom i galleblæren, visse typer kreft o. s. v. Dette koster det amerikanske samfunnet omkring 100 milliarder dollar årlig.

En lignende studie publisert i Desember i fjor i Journal of Nutrition fant at CLA reduserte kroppsfettet, og økte muskelmassen hos 60 menn og kvinner. De som tok CLA i den undersøkelsen, tok av gjennomsnittlig 2,7 kg fett. Studien ble ledet av dr. philos Ola Gudmundsen ved Scandinavian Clinical Research a/s på Kjeller.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Den nye studien støtter våre resultater. Den gir verdifull informasjon når det gjelder kunnskapen om CLA som et lovende våpen i kampen mot bukfett. Disse resultatene inspirerer også til videre studier av denne fettsyren, som et viktig verktøy til å redusere kroppsfett sier Dr. Gudmundsen.

For ytterligere informasjon kontakt Dr. philos Ola Gudmundsen ved Scandinavian Clinical Research a/s på Kjeller på telefon: 64844292

Mozon.no