Bytt til spotkraft nå!

Det var i januar og februar billigere å kjøpe strøm på vanlige vilkår enn å benytte seg av spotmarkedet. Men nå er det på høy tid å bytte til spot!

Variabel pris på strøm tilsvarer den gamle H4-tariffen. Det er denne kontraktsformen de aller fleste av oss har - hvor leverandøren kan endre prisen på to ukers varsel.

Men som forbrukere tilbys vi også en lang rekke andre kontraktsformer. Vi kan binde prisen for en periode på 1-3 år, eller vi kan tvert imot underkaste oss markedets usikkerhet fullt ut og kjøpe strøm til prisen som noteres på den nordiske kraftbørsen Nordpool. Dette kalles spotkraft, eller markedskraft.

Det er antatt at det i lengde vil være billigst å kjøpe spotkraft. Prisen vil svinge mer, men vil i gjennomsnitt ligge lavere enn de vanlige kontraktstypene.

Bjørn om vinteren

Vårt vannkraftsystem fører uvegerlig til at strømprisene svinger over året. Når snøsmeltingen er skikkelig igang i fjellet, i mai, renner magasinene fort fulle. Siden alternativet er å bare slippe vannet rett på sjøen, produserer kraftselskapene det remmer og tøy kan holde, for å få nyttiggjort seg vannet de ikke har plass til.

Spot og variabel
Uke123456
Spot25,034225,526223,312227,125223,804225,2802
Variabel23,7923,7923,7923,7923,7323,73
Den variable prisen er tatt fra billigste tilbyder i DinSides strømprisliste. Spotprisen er hentet fra Statistisk Sentralbyrå. Avgifter for Sør-Norge er bakt inn, pluss ett øres avanse for selgeren av spotkraft.

Men samtidig synker etterspørselen når det blir varmere i været. Kombinasjonen større tilbud og lavere etterspørsel gir lave priser om sommereren.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Kraftselskapene på sin side, forsøker å utjevne årssvingningene med sin variable strømpris. Det kan derfor forventes at det er dyrere å abonnere på variabel strømpris enn spotpris i sommerhalvåret, men at det er omvendt i vinterhalvåret.

Lærer om sommeren


Noen data DinSide har samlet inn om de seks første ukene i 1999, tyder på at dette har slått til også i vinter. I alle disse seks ukene var det faktisk dyrere å benytte spotpris enn å bruke den billigste tilbyder av variabel pris på DinSides prisliste.

I prislisten er det forutsatt et årsforbruk på 20.000 kilowattimer. Det er videre forutsatt at man har en spotpriskontrakt med TrønderEnergi, hvor man betaler ukemiddelprisen på kraftbørsen pluss 1 øre i avanse til selskapet.

Alle avgifter er regnet inn slik de er for sør-Norge.

Støtte for teori

Listen viser at vi har støtte for vår teori om at det lønner seg med vanlige strømkontrakt (variabel pris) i den kaldeste perioden. Men vi har også sett andre statistikker, som ikke er med her, som viser at kurvene de to siste årene har krysset hverandre rundt første mars.

Også dette later til å slå til i år. Den 6. februar var prisen store deler av dagen under ti øre/kilowattime på kraftbørsen Nordpool.

Skift til spot nå!

Det er på tide å inngå en avtale om spotkraft på strøm. DinSide kjenner tre tilbydere av dette produktet: Interkraft, BKK og Trønder Energi.
Vær klar over at relativt få selskaper tilbyr spotkraft, og at også vilkårene varierer sterkt.

Foreløpig kan det se ut som man bør kjøpe spotkraft av TrønderEnergi, i og med at selskapet bare krever ett øre pr. kilowattime i avanse for spotkraften og kontrakten kan sies opp med én måneds varsel.