Bytt strømleverandør hver uke!

Selv om noen strømselgere krever opp et fastbeløp, taper du ikke dette om du bytter på nytt.

De fleste av oss har aldri byttet strømleverandør, og DinSide får en del spørsmål i den forbindelse. Blant annet lurer folk på om det koster noe å bytte leverandør.

LES OGSÅ:

Faktisk gjør det ikke det. Noen få strømleverandører krever opp et årlig fastbeløp i tillegg til å ta betalt for strømmen per forbrukt kilowattime. (Dette tar forøvrig strømkalkulatoren hensyn til).

Fastbeløp på forskudd

Det har vært meningen at strømmen skulle betales på etterskudd fra første januar, men av en eller annen grunn er dette utsatt. Vi betaler altså fremdeles strømregningen ved kvartalsvise forskudd som er ment å dekke omtrent en fjerdedel av årets forbruk.

De strømleverandørene som i tillegg har et årlig fastbeløp, krever samtidig inn 1/4 av dette.

Om du bytter like etter at du har betalt en strømregning, kan det altså skje at byttet blir iverksatt før det kvartalet du har betalt forskudd for er utløpt.

Refunderes dag for dag

Det som nå er helt sikkert, er at ingen betaler for mer strøm enn de har brukt. Har du forskuddsbetalt mer strøm enn du faktisk har brukt før byttet, får du differansen tilbake fra e-verket.

Kanskje e-verket endret strømprisen midt i perioden du betalte forskudd for. Hvordan vet e-verket hvor mye du brukte før og etter byttet? Svaret er at det brukes en normalforbrukskurve for husholdninger, som hovedsakelig følger normal utetemperatur i området der du bor.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Mer diffust er det hva som skjer med forskuddsbeløpet, men etter å ha forhørt oss i noen e-verk mener vi at alle refunderer også for mye betalt fastbeløp. Økokraft på Gjøvik regner for eksempel ut fastbeløpet per dag, og betaler tilbake for "ubrukte" dager.

Byttet er med andre ord gratis

Det blir litt ekstra papir ut av et slikt bytte - blant annet kommer det en ekstra runde med måleravlesning. Men det skal altså ikke løpe en krone i direkte kostnader forbundet med byttet.

Om du skulle gå fra bank til bank og flytte lånet ditt hver dag, ville du fått nye etableringsgebyrer hvert sted. Så hyppige bytter ville altså ikke lønne seg.

I strømbransjen er det ingen slik "straff" for å være utro mot strømleverandøren. Du kan skifte så ofte du vil uten kostnader. Om du til slutt kommer tilbake til den gamle leverandøren, vil også denne ta vel imot deg - på samme betingelser som alle andre kunder (med mindre disse har inngått en fastprisavtale til en sats som ikke lenger tilbys).

Av tekniske årsaker er det ikke mulig å bytte oftere enn én gang i uken, på mandager. De fleste har aldri byttet, og når bytte blir mer vanlig vil de antakelig ikke gjøre det oftere enn én, kanskje to ganger i året.

Det tar gjerne 3-4 uker å effektuere byttet.