Bunnrente til kommuneansatte!

Dersom en i familien jobber i kommunen er sjansen stor for at dere kan få en boligrente på 4,64 effektive prosent, inkludert gjeldsforsikring.

Er du ansatt i kommunal eller fylkeskommunal virksomhet? Er eller har du vært medlem i KLP? Da kan du søke om boliglån til meget konkurransedyktige renter! Medlemstilbudet fra KLP gir deg som trenger boliglån 4,5% rente på lån innenfor 60% av takst og 5,3% på den delen av lånet som overstiger 60%.

Inkludert gjeldsforsikring!

Seksjonssjef i KLP, Wenche Ruud, forteller at boliglånet får en effektiv rente på 4,64% når lånet er innefor 60% av takst og 4,85% for det samlede lånet når det er innenfor 80% av takst. Tar du med at denne renten inkluderer gjeldsforsikring, blir dette meget fordelaktige lånebetingelser. Med en million i boliglån, vil gjeldsforsikringen vanligvis koste fra 2000 til 5000 kroner pr. år.

20 000 låntakere

KLP har 500 000 enkeltmennesker i sitt medlemsregister. I tillegg kan alle som har vært medlemmer også søke om boliglån. Dette gjelder for eksempel tidligere kommunalt ansatte. Av denne kundemassen har kun 20 000 husholdninger valgt å ta opp boliglån der. Ruud mener at potensialet i markedet langt fra er utnyttet.- Dette kan skyldes manglende informasjon til medlemmene, sier Ruud. Siw Ulvehøj i KLPs informasjonsavdeling forteller om eksplosiv økning i antall henvendelser om boliglån etter utsending av informasjonsbrev til alle medlemmene tidligere i år. - Problemet er at mange ikke vet at de er medlemmer av KLP, mener Ulvehøj. -En stor del av medlemmene er kvinner, mens vi har inntrykk av at det ofte er mannen i familien som ordner med lån.

65% av kommunalt ansatte

Kommunal Landspensjonskasses hovedprodukt er kollektive pensjonsforsikringer som selges til 90% av landets kommuner og fylkeskommuner, samt over 2000 kommunale bedrifter. Likevel er ikke mer enn 65% av kommunalt ansatte i Norge medlemmer av denne ordningen. Dette skyldes at store kommunale arbeidsgivere som Oslo, Bergen og Trondheim Kommuner ikke benytter KLPs pensjonsavtaler.

Også ulykkesforsikring gir medlemsskap

Arbeidstakere som har ulykkesforsikring i KLP kan også søke om lån der. Dermed kommer lærere og sykepleiere med på medlemslisten, selv om kommunen de arbeider i ikke har kollektiv forsikring i KLP.

Sjekk om du er medlem!

Vårt råd til deg som trenger boliglån er at du sjekker om noen i familien er eller har vært medlemmer i KLP. Det er ikke mange banker på lånebarometeret som kan vise til like gunstige renter.