Budsjettets nøkkeltall

AS Norge går så det suser.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

- Norsk økonomi er inne i sin sterkeste vekstperiode på over 30 år, skriver regjeringen i en pressemelding.

Sysselsettingen øker, prisveksten er lav, reallønningene er rekordhøye, kostnadene holdes i sjakk, bruk av oljepenger øker mindre enn forventet fondsavkastning.

Alt om Statsbudsjettet 2008

Folk er kapital

- Når folk er vår viktigste formue, er våre viktigste investeringer i mennesker, sier Halvorsen i Finanstalen.

Kristin Halvorsen på vei inn for å holde årets Finanstale. Foto: Kim Jansson
Kristin Halvorsen på vei inn for å holde årets Finanstale. Foto: Kim Jansson Vis mer


Dette skal komme til uttrykk i økte bevilgninger til helsesktoren, satsning på barnehager, skole og forskning - og en kommuneøkonomi som gir mulighet for godt forebyggende arbeid lokalt.

- Det er vår samlede arbeidsevne, ikke hvor mye oljepenger vi bruker, som avgjør hvor mange oppgaver vi får utført. Arbeid til alle er et mål i seg selv, men også et middel for å få gjort de jobbene vi prioriterer. Bruken av oljepenger øker mindre enn angitt i handlingsregelen.

Regjeringen har identifisert følgende punkter som hovedtrekk i budsjettforslaget for neste år:

 • Et strukturelt, oljekorrigert budsjettunderskudd på 76,8 milliarder kroner. Bruken av petroleumsinntekter er 7 milliarder kroner lavere enn forventet fondsavkastning, og utgjør om lag 3,7 prosent av fondskapitalen ved inngangen til året.
 • En økning i det strukturelle underskuddet med 5,4 milliarder kroner fra 2007 til 2008, målt i 2008-priser. Regnet som andel av trend-BNP for Fastlands-Norge er økningen ¼ prosentpoeng. Ifølge denne indikatoren gir budsjettpolitikken en viss stimulans til innenlandsk etterspørsel.
 • En reell, underliggende vekst i statsbudsjettets utgifter på om lag 2¼ prosent.
 • Et uendret skatte- og avgiftsnivå.
 • Statsbudsjettets oljekorrigerte budsjettunderskudd anslås til vel 36 milliarder kroner. Underskuddet dekkes ved en tilsvarende overføring fra Statens pensjonsfond – Utland.
 • Stortinget, klokken 10 i dag morges. Foto: Kim Jansson
  Stortinget, klokken 10 i dag morges. Foto: Kim Jansson Vis mer


 • Statens netto kontantstrøm fra petroleumsvirksomheten anslås til om lag 302 milliarder kroner.
 • Netto avsetning i Statens pensjonsfond – Utland, der overføringen til statsbudsjettet for å dekke det oljekorrigerte underskuddet er trukket fra, anslås til vel 265 milliarder kroner. Det samlede overskuddet på statsbudsjettet og i Statens pensjonsfond, inklusive renter og utbytte på fondskapitalen, anslås til 344 milliarder kroner.
 • Markedsverdien av Statens pensjonsfond – Utland ved utgangen av 2008 anslås til 2 467 milliarder kroner, mens kapitalen ved utgangen av inneværende år anslås til 2 094 milliarder kroner. Kapitalen i Statens pensjonsfond, der også innenlandsdelen av fondet er med, anslås ved utgangen av 2008 til 2 594 milliarder kroner. Høye inntekter fra petroleumsvirksomheten gir nå store avsetninger i Statens pensjonsfond. Fondet er imidlertid fortsatt langt mindre enn verdien av allerede opparbeidede rettigheter til pensjoner i folketrygden.
 • En reell vekst i kommunesektorens samlede inntekter på 6,2 milliarder kroner eller 2,4 prosent. Kommunesektorens frie inntekter økes reelt med 1,5 milliarder kroner. Veksten er regnet i forhold til inntektsnivået for 2007 slik dette ble anslått i Revidert nasjonalbudsjett 2007.
 • Alt om Statsbudsjettet 2008