Statsbudsjettet for 2007: Ferdig forhandlet.
Statsbudsjettet for 2007: Ferdig forhandlet.Vis mer

Budsjettet klart med minimale endringer

Statsbudsjettet for 2007 er levert fra Stortingets finanskomité med minimale endringer. Mest politisk interessant er det at regjeringspartiene kommer KrF i møte ved styrking av frivillig sektor.

Arbeiderpartiets Karl Eirik Schjøtt-Pedersen er mannen som leder den mektige finanskomiteen, og som har hatt hovedansvaret for å lose budsjettet gjennom komitébehandlingen. Ettersom Norge for tiden har en flertallsregjering, er budsjettprosessen langt enklere enn under Bondevik-regjeringene.

- Regjeringens hovedopplegg blir vedtatt, men vi har kommet til enighet med KrF om å bruke mer på frivillig sektor, herunder rusbekjempelse og styrking av folkehøyskoler. Dette er dekket inn ved å ta fra reserveposten, sier Schjøtt-Pedersen til NTB.

Omstridt sykelønn

I alt er det flyttet på 105 millioner kroner av et statsbudsjett på rundt 700 milliarder.

- Budsjettarbeidet har endret seg ganske mye som følge av at vi har en flertallsregjering. Nå gjøres det aller meste i forkant av stortingsbehandlingen, gjennom hyppig og tett kontakt mellom regjeringen og regjeringspartienes fraksjoner i finanskomiteen. Når budsjettet så legges fram, ligger strukturen fast, sier Schjøtt-Pedersen.

Ett av de få usikkerhetsmomentene var den foreslåtte innsparingen i sykelønnsutbetalingene. Regjeringen forslo 6. oktober å kutte 2,5 milliarder kroner, men måtte forhandle med partene i arbeidslivet om virkemidlene. Nå forutsetter regnestykket både fall i sykefraværet og økte skatteinntekter.

- Dette er likevel troverdige, ikke-politiserte anslag. Vi snakker om et rent teknisk regnestykke som er gjort av et embetsmannsutvalg, sier Schjøtt-Pedersen.

Tilnærming KrF

Han trekker spesielt fram enigheten med KrF om å bevilge mer til frivillig sektor, en av KrFs hjertesaker.

Artikkelen fortsetter under annonsen

- Statsminister Jens Stoltenberg oppfordret til brede forlik om budsjettet, og KrF ville gjerne ha justeringer på dette området. Det er jo slik at regjeringspartiene og KrF har felles synspunkt i flere viktige saker. Selv om regjeringen har flertall alene, ønsket vi å komme til enighet med flere i Stortinget, sier Aps finanspolitiske talsmann.

Han understreker at terskelen for endringer har vært høy, men at regjeringspartiene under høringene skjønte at avgiften på utslipp av nitrogenoksid (NOx) ble tung å bære for kystfiskeflåten.

- En ny og bedre ordning er nå på plass, og den får ingen budsjettmessige følger, sier Schjøtt-Pedersen.

Han har merket seg de alternative budsjettene til Høyre og Frp og mener at de to partiene fjerner seg mer og mer fra hverandre i økonomisk politikk.

- Det er økende sprik i opposisjonen, og ingen ting som ligner på noe felles opplegg, sier han.

Finanskomiteens innstilling til statsbudsjett skal debatteres og vedtas i plenum tirsdag 28. november.

Budsjettet klart med minimale endringer


Blir du fattig eller fornøyd?

STATSBUDSJETTET: Billigere nye biler, høyere skatt, lettere tilgang til bredbånd og hjelp til billig strøm. Her er alt om statsbudsjettet.

Les mer

 Foto: Per Ervland
Foto: Per Ervland Vis mer


Skattekalkulator 2007

SKATT 2007: Hvor mye skal du betale i skatt neste år? Regn ut, med vår kalkulator.

Regn ut