Brystkreft oppdages tidligere

De siste fem årene har 30 prosent flere kvinner blitt diagnostisert med forstadium til brystkreft, i følge ny forskning.

I 2002 var omkring 3800 britiske kvinner diagnostisert med DCIS, som er et forstadium til infiltrerende brystkreft. Tallet var på 2910 fem år før, noe som utgjør en økning på rundt 30 prosent.

Årsaken er vellykkede brystundersøkelser som oppdager svulstene på et tidlig stadium, som kanskje ellers ville ha blitt oversett.

- Vi oppdager en økning av DCIS-tilfeller på grunn av innsatsen til det nasjonale brystscreening programmet, sier professor Tony Howell ved Christie Hospital, i en pressemelding fra Cancer Research UK.

I Norge har det også vært en positiv utvikling i følge Foreningen for brystkreftopererte.

- Kvinner i Norge er nok blitt flinkere til å undersøke brystene sine, men vi er fremdeles ikke gode nok. På grunn av mammografiscreening er flere blitt oppdaget på et meget tidlig tidspunkt, sier Lise Høie, daglig leder ved Foreningen for brystkreftopererte, til Mozon.

Hyppig kreftform
Brystkreft er den klart hyppigste kreftformen blant kvinner i Norge. Hvert år får rundt 2700 kvinner kreft. Det anslåes at rundt hver 11. kvinne vil utvikle sykdommen. En sjelden gang rammer brystkreft også menn.

Hvert år dør omlag 800 kvinner av brystkreft, og i underkant av halvparten av dødsfallene rammer kvinner under 70 år.

De viktigste risikofaktorene for utvikling av brystkreft er kjønn og alder.

De beste måtene å forebygge brystkreft på er å undersøke sine egne bryster, stumpe røyken, samt drive fysisk aktivitet og ha en sunn livsstil.

2 typer forstadier
Det finnes to typer forstadier til kreft i brystet: duktalt carcinoma in situ (DCIS) og lobulært carcinoma in situ (LCIS). Den første varianten utgår fra melkegangene, mens sistnevnte finnes i relasjon til melkekjertlene.

DCIS er den hissigste av forstadieforandringene. Kvinner som får DCIS har høyere risiko for å få kreft i brystene sine.

Cancer Research UK presenterte disse tallene samtidig som starten på en verdensomspennende studie som skal undersøke hvilke av brystkreftmedisinene, Tamoxifen eller Anastrozole, som har best evne til å forhindre at kreften kommer tilbake til kvinner som har hatt DCIS.

 

Mozon.no, 30.01.2006