Bryllupsgave fra Forsvaret

Dersom du har planer om å gifte deg, bør du gjøre det før du eller din tilkommende trekker i kongens klær. Bryllupsgaven fra forsvaret er på hele 27.828 kroner dersom du avtjener 12 måneders tjeneste.

Det koster flesk å gifte seg. Men dersom du eller din tilkommende snart skal i militæret så skynd dere til kirken! Selv om dere gifter dere like før avreise til rekruttskolen vil partneren motta ektefelletillegget på 2.319 kroner hver måned.

Pass bare på å levere vielsesattesten eller en bekreftet kopi av denne på velferdskontoret i militærleiren. Pengene får ektefellen uansett størrelsen på inntekt og formue! Samboere eller registrerte partnere får ektefelletillegg dersom dere sammen har omsorg for barn.

Forsørgertillegg

Har du omsorg for barn, får du forsørgertillegg for hvert av barna. Ett barn gir et tillegg på 2.634 kroner hver måned. Har du flere barn får du 1.087 kroner for hvert av de øvrige. For å få barnetillegg må du bekrefte at du faktisk har et forsørgeransvar. Ta derfor med vielsesattest, samboerkontrakt eller attest på inngått registrert partnerskap, i tillegg til fødselsattest på de barna du søker støtte for.

Verken forsørgertillegg eller ektefelletillegg er behovsprøvd. Det betyr at ektefellen og den som har omsorgen for barna vil motta pengene uansett hvor stor inntekt og gjeld de har.

Behovsprøvd botillegg

Du kan få behovsprøvd botillegg dersom du ikke bor hos nær familie. Er du gift, samboer eller registrert partner og er bosatt på samme adresse i følge folkeregisteret, bør du undersøke om du kan få behovsprøvd bostøtte.

Artikkelen fortsetter under annonsen

- Vi har noen hovedregler å forholde oss til, men hvert enkelt tilfelle vil også vurderes etter krav til hva som er rimelig, forteller sosialøkonomisk rådgiver ved KNM Harald Hårfagre, Olaug Kvalstad.

Dersom ektefellen har inntekt er grunnregelen at hun (eller han) skal beholde 1/3 av månedlig nettolønn etter at boutgiftene er betalt. Om inntekten er lav skal hun uansett beholde 3.542 kroner i måneden. Dette tilsvarer grunnbeløpet i folketrygden.

- Ut over dette har vi mulighet til å ta hensyn til dokumenterte utgifter i vurderingen av botillegg, forklarer Kvalstad. Dette kan være utgifter til barnepass, drivstoff og veiavgift ved bilhold, telefon, avis og partners studielån. Utgifter til mat regner man med er dekket gjennom forsørger- og ektefelletilleggene.

- Vi tar hensyn til dokumenterte utgifter så langt det er rimelig, men det gis ikke støtte til å dekke utgifter som langt overskrider det man kunne klart å betjene ved den inntekten man disponerte før førstegangstjenesten, advarer Kvalstad. Unntaket her er soldater med bekreftede muligheter til å få arbeid og inntekt.

- Vi kan innvilge botillegg dersom du kan dokumentere at du har gode inntektsmuligheter utenfor militæret, innrømmer Kvalstad og gir oss følgende eksempel: En nyutdannet ingeniør som kommer rett fra skolebenken og som har tatt opp boliglån søker om botillegg. Han kan få botillegg dersom han kan dokumentere at det er etterspørsel etter hans type arbeidskraft, og dersom lønnsstatistikken fra fagforeningen viser at han med gjennomsnittlig begynnerlønn kunne dekket sin del av boutgiftene.

Søk avdragsfritak

Vil du ha hjelp til å dekke utgifter til boliglån, må du først søke långiver om avdragsfritak. Deretter kan du søke militæret om hjelp til å dekke renteutgifter, omkostninger og gjeldsforsikring. Militæret dekker ikke avdragene på boliglånet.