Hyttedrømmen kan bli din uten at det koster deg en krone. Men for at hyttearven skal bli helt avgiftsfri, fordrer det at foreldre overdrar hytta til deg mens de enda har mange år igjen å leve.  Foto: Colourbox.com
Hyttedrømmen kan bli din uten at det koster deg en krone. Men for at hyttearven skal bli helt avgiftsfri, fordrer det at foreldre overdrar hytta til deg mens de enda har mange år igjen å leve. Foto: Colourbox.comVis mer

Bruksrett gir lavere arveavgift

Jo tidligere man starter, dess mer kan man spare.

Med sterkt stigende eiendomspriser de siste årene, sitter mange familier på store verdier bare i form av bolig og fritidseiendom. Det betyr også at store summer må avgiftsbeskattes når boet etter avdøde foreldre skal gjøres opp.

Begynner man å tenke på arv mens foreldregenerasjonen er i live kan man imidlertid spare titusenvis av kroner i arveavgift. Faktisk kan familiehytta overføres uten at staten får en krone i avgifter, men da gjelder det å starte så tidlig som mulig.

Bruksrett er løsningen

Dersom foreldrene har bruksrett på hytta etter at den er overført til barna, blir markedsverdien på hytta vesentlig lavere. Grunnlaget for arveavgift reduseres tilsvarende.

– Livsvarig bruksrett blir beregnet ut fra forventet levealder for den av foreldrene som har lengst igjen av forventet levetid. Jo yngre foreldrene er, jo lenger antas de å ha igjen å leve og jo større blir bruksrettsfradraget, forklarer Nordeas forbrukerøkonom, Christine Warloe i sin blogg.

Denne artikkelen har vi utarbeidet med innspill fra Nordeas forbrukerøkonom, Christine Warloe. Foto: Nordea
Denne artikkelen har vi utarbeidet med innspill fra Nordeas forbrukerøkonom, Christine Warloe. Foto: Nordea Vis mer


Fylle opp handlekurven i påsken? Sjekk hvordan Coop overvåker handlekurven din.

Kjøp hytta på avbetaling

Den eller de som skal arve hytta tar opp et «lån» fra foreldrene sine, og kjøper hytta til en verdi tilsvarende forsiktig anslått markedsverdi – fratrukket verdien av bruksretten. Deretter tilbakebetaler man lånet med forskudd på arv.

Hvert går kan nemlig hver av foreldrene ettergi ½ G avgiftsfritt til hvert av barna. For 2013 utgjør dette 82.122 kroner tilsammen fra begge foreldrene. Har hytta lav nok verdi og tidshorisonten er lang nok, kan man dermed arve en hytte uten at det utløser arveavgift eller at man tar av fribeløpet.

Artikkelen fortsetter under annonsen

– Husk at en del av den årlige overføringen på 82.122 kroner også må dekke renteutgifter tilsvarende normrenten, påpeker Warloe.

Les også: Derfor bør du ikke ha for MYE penger på sparekontoen

Slik slår det ut

Christine Warloe har sett på hvordan det slår ut dersom Ola (70) og Kari (68) vil overføre hytta, som er forsiktig anslått til to millioner kroner, til sønnen. Statistisk sett er det Kari som har lengst igjen å leve (16 år), og det er hennes forventede levealder som legges til grunn. I arveavgiftsloven paragraf 13 finner man både dette tallet, samt tilhørende kapitaliseringsfaktor som brukes i beregningen under.

Punkt 1: beregne årlig verdi av foreldrenes bruksrett
Inntil fire ukers bruksrett i året godtas avgiftsmessig. Verdistigning på 4 prosent er regulert i arveavgiftsloven §13.

  • Årlig hytteavkastning: 2 millioner x 4 prosent = 80.000 kroner
  • Avkastning per bruksuke: 80.000 / 8 = 10.000 kroner
  • Verdi av fire ukers bruksrett for foreldrene: 10.000 x 4 = 40.000 kroner

Punkt 2: beregne bruksrettsfradraget

Du kan maksimalt kan gi fra deg fire ukers bruksrett til fritidseiendom uten at det anses som at eiendommen bare er delvis overdratt. For å finne totalverdien av bruksretten, kan man ikke bare gange opp årlig verdi med forventet antall gjenlevende år. Her må vi bruke en kapitaliseringsfaktor som er angitt i lovverket:

  • Kapitaliseringsfaktor for 68-åring kvinne: 12,118
  • Bruksrettsfradraget: 40.000 x 12,118 = 484.720 kroner

Punkt 3: beregning av endelig arveavgift:
Hyttas verdi: 2.000.000 kroner
– Bruksrettsfradrag: 484.720 kroner
– Tinglysningsgebyr: 1.548 kroner
– Dokumentavgift (2,5% av 2 mill.): 50.000 kroner
– Fribeløp (2 x 470.000): 940.000 kroner
= Arveavgiftsgrunnlag: 523.732 kroner

Arveavgift: 6 prosent x 330.000 kroner + 10 prosent x 193.732 kroner = 39.173 kroner

Uten bruksrett ville arveavgiften utgjort 87.645 kroner, altså en besparelse på 48.472 kroner. Gjelder dette flere søsken vil man fort komme innenfor fribeløpet, og dermed slippe arveavgift. Det samme gjelder dersom foreldrene overdrar hytta til sønnen og hans ektefelle.

– Det anbefales imidlertid ikke å fordele arv til ektefelle, fordi man ved et samlivsbrudd da kan holde arven utenfor oppgjøret mellom ektefellene. Men noen ekteskap er vel mer bunnsolide enn andre, og har således ikke brudd som noen overhengende fare, sier Warloe.

Men pass på skattefelle

Vær obs på at det du sparer på arveavgiften i første omgang kan senere føre til skattebombe. Selger du hytta innen fem år må du nemlig skatte av gevinsten.

Planlegger du å eie? Sett hytteverdien lavt, men ikke bli for «ivrig».
Planlegger du å selge? Sett hytteverdien høyt. Arveavgiften er lavere enn skattesatsen for gevinsten (28 prosent).

Les også: Slik unngår du å bli lurt når du handler i nettbutikker