Bruker 15 mill. på TV-kampanje mot fyll

Sosial- og helsedirektoratet satser 15 millioner kroner på en holdningskampanje mot alkohol.

Torsdag denne uken lanserer Sosial- og helsedirektoratet tidenes mest omfattende alkoholkampanje i Norge.

Prislappen for kampanjen er på 15 millioner kroner. Pengene skal brukes til reklame og opplysningsarbeid for å redusere konsekvensene av alkoholbruk i Norge.

Enorme kostnader
En ny rapport fra direktoratet anslår at alkoholbruk koster det norske samfunnet 20 milliarder kroner hvert år.

- Kostnadene er høye, både for den enkelte som rammes og for samfunnet. I tillegg kommer de menneskelige lidelsene knyttet til skadene. Det er flere hundre tusen nordmenn som hvert år rammes av egen eller andres drikking, sier prosjektdirektør Mari Trommald i Sosial- og helsedirektoratet.

Norge har likevel færre alkoholskader enn de fleste land i Europa. Lignende undersøkelser fra andre land, viser at de samfunnsøkonomiske kostnadene av alkohol er høyere enn her.

Sosial- og helsedirektoratets oppgave er å begrense skadevirkningene av alkohol.
- Her må vi bruke flere virkemidler. Ikke minst er det viktig å slå ring rundt de tiltakene som vi vet begrenser forbruk og skader — nemlig avgifter, aldersgrenser, vinmonopol, promillegrenser og skjenkebestemmelser, sier Mari Trommald i en pressemelding.

PR og reklame
Den nye kampanjen har som mål å øke bevisstheten om skadene du kan få av alkoholbruk. I tillegg skal den styrke kunnskapen om hvordan du kan redusere slike skadelige effekter og lære deg mer om hvordan drikkemønstre og alkoholkultur fungerer.

Reklamebyrået Virtual Garden og PR-byrået Argument skal ha hånd om den nye kampanjen fra direktoratet.

Ved Sosial- og helsedirektoratet ønsker man ennå ikke å si så mye om hvordan kampanjen blir. Men tidligere i år antydet direktoratet at kampanjen ikke har som mål å skremme brukerne, en strategi som tidligere er brukt i kampanjer mot tobakk.

- Vi vet ennå ikke hvordan den nye kampanjen skal bli, det eneste vi vet er at vi skal lage noe som virker. Det skal planlegges sammen med Virtual Garden og Argument, men det er klart vi vet hva som virker og ikke virker for slike alkoholkampanjer. Det er gjort en del forsking på dette området og vi kommer til å forholde oss til det, fortalte kommunikasjonsrådgiver Thor Erik Skarpen i Sosial- og helsesirektoratet til magasinet Propaganda.

Mozon 19.10.2004