Bruk din klagerett!

Har du kjøpt en vare med en mangel eller en produktfeil kan du klage til produsenten. Du kan også henvende deg til Forbrukerrådet, eller sende inn din klage til bransjens egne reklamasjonsnemder. DinSide forteller deg hvordan du klager og hvem du bør snakke med.

Dersom garantien har gått ut på tørketrommelen, har du fortsatt 5 års reklamasjonsrett. Foto: tg
Dersom garantien har gått ut på tørketrommelen, har du fortsatt 5 års reklamasjonsrett. Foto: tgVis mer

Har du kjøpt en vare eller tjeneste som har en vesentlig mangel eller har blir dårlig utført, bør du ta kontakt med forbrukerrådet eller en reklamasjonsnemd. Disse stedene fungerer som forbrukerpoliti, og kan være reddende engeler, med mindre du har gode kontakter hos Forbrukerrefleks, eller TV2 hjelper deg.

Forbrukerens dilemma

Som forbruker har du mange rettigheter. Den norske kjøpsloven beskytter både din rett til heving av kjøpet dersom det er en vesentlig mangel, og din rett til å angre på kjøpet dersom det er innenfor de korrekte fristene. Det er likevel ikke alltid du møter ekspeditører eller leverandører som er klar over dine rettigheter.

En selger har alltid lov til selv å rette opp feilen på en vare før du kan få penger tilbake. Men etter å ha levert den nye videospilleren til reparasjon 10 ganger den siste måneden, er veien til frustrasjon kort. Derfor har det blitt opprettet flere ulike klagekontorer hvor du kan fortelle om den dårlige behandlingen du har fått, enten det er snekkere som aldri blir ferdige, sydenturer som ble rene mareritt, eller kaffetrakteren som kun lager lunket vann.

Hva kan du klage på

Du kan i praksis klage på alt, så lenge du føler deg urettferdig behandlet. Forbrukerrådet får flest klager innenfor følgende områder: Hvite- og brunevarer (spesielt mobiltelefoner), bruktbiler, postordre, møbler, håndverkertjenester, kjøp og salg av bolig, husleiesaker og kommunale tjenester.

Etter kjøpslovens §32.3.ledd, er det 5 års reklamasjonsfrist ved forbrukerkjøp når varen eller deler av den ved vanlig bruk er ment å vare vesentlig lenger enn to år. Med bakgrunn i denne lovparagrafen, bør du derfor klage til din leverandør dersom oppvaskmaskinen eller stekeovnen streiker etter et par år. Vil du vite hva slags lover som beskytter deg som forbruker kan du klikke

Forbrukerrådet

Hvert år behandler Forbrukerrådet over 5.000 klager, og du kan ta kontakt med et forbrukerråd hvor som helst i landet. Dine henvendelser må skje skriftlig (ikke via e-mail). Før saken blir tatt opp til vurdering må du først ha forsøkt å løse den på egen hånd. Forbrukerrådet vil opptre som en uavhengig mekler under saksbehandlingen, og hvis det ikke er mulig å oppnå enighet mellom partene, kan tvister vedrørende forbrukerkjøp og håndverkertjenester bringes inn for FTU - Forbrukertvistutvalget. FTUs vedtak er bindende for partene og får samme virkning som en dom.

Reklamasjonsnemd

Beklager – dette elementet er ikke lenger tilgjengelig.

I tillegg til Forbrukerrådet kan du også kontakte de ulike reklamasjonsnemdene. Her har bransjen selv opprettet egne organer som skal behandle klager, samt sørge for at forbrukere får god service. Klagen må framsettes skriftlig, og det skal gå fram hvilke grunner klagen bygger på og hva som kreves. Dersom du ikke finner en reklamasjonsnemd innenfor den bransjen du skal klage på bør du ta kontakt med bransjens landsforbund, eller Forbrukerrådet. Her er en oversikt over de ulike reklamasjonsnemdene.

Bank- og finanstjenester Universitetsgt. 8, postboks 6855 St. Olavs plass, 0130
OSLO Tlf.: 22 20 30 14

Bolighus, kjøp og oppføring
Postboks 7186 Majorstua, 0370 OSLO
Tlf.: 23 08 75 00

Eiendomsmekling
Inkognitogt. 12, 0258 OSLO
Tlf. 22 44 79 53

Elektriske husholdningsapparater
Hoffsveien 10, postboks 285 Skøyen, 0212 OSLO
Tlf.: 22 73 08 20

Elkraft-levering
Energiforsyningens Fellesorganisasjon (EnFo)
postboks 274, 1327 Lysaker
Tlf. 67 11 91 00

Forsikring, skade og avkorting
Forsikringsklagekontoret
Bygdøy allé 19, 0262 OSLO
Tlf.: 22 43 08 87

Fotografarbeider
Odins vei 7, 3200 SANDEFJORD
Tlf.: 33 46 73 62

Gravferdstjenester
Ole Deviks vei 4, 0666 OSLO
Tlf. 22 64 39 77/94 25 19 38

Malerarbeider
postboks 5479 Majorstua, 0305 OSLO
Tlf.: 22 96 11 60

Charterturer
Rosenkrantzgt. 22, 0160 OSLO
Tlf.: 22 54 60 02

Skotøy
postboks 344 Skøyen, 0212 OSLO
Tlf.: 22 56 39 10

Telefon og tellerskritt
Avd. Sør:
postboks 6701 St. Olavs plass, 0130 OSLO
Tlf.: 22 77 86 88
Avd. Nord:
postboks 176, 8551 LØDINGEN
Tlf.: 76 93 49 00

Teletorgtjenester
postboks 8104 Dep.,
0032 OSLO
Tlf.: 67 59 96 65

Kilde: Forbrukerrådet