Brevgiro på vei ut?

Selv om DinSides undersøkelser viser at det fortsatt er relativt rimelig å betale regninger med brevgiro, er det mange tegn som tyder på at denne betalingsformen er på vei ut.

Ser man isolert på prisen på betalingstjenestene, kommer brevgiro like godt ut som de konkurrerende betalingsformene via telebank og nettbank. I flere banker er det sogar gratis å betale regninger med brevgiro. Men flere banker rapporterer nå at nett-transaksjonene overtar for brevtransaksjonene og blir større i volum. I tillegg ser vi i vår undersøkelse at flere banker faktisk ikke tilbyr brevgirobetaling, men i stedet ønsker at kundene kun benytter tele- eller nettbank.

Og hvorfor ikke?

De elektroniske banktjenestene gir kundene et bredere tilbud. Gjennom tele- og nettbank kan man betale regninger på en bestemt dato, i motsetning til det som er tilfellet med brevgiro. I tillegg gir de elektroniske banktjenestene oversikt over kontobevegelser, innskudd og utbetalinger, og mulighet til å overføre penger mellom egne konti. Du får med disse tjenestene tilgang til bankene 24 timer i døgnet.

Holder lettere på kunden

Den eneste ulempen vi kan se ved overgangen til elektroniske banktjenester, er at det blir lettere for banken å holde kundens totale behov for banktjenester hos seg. Det blir fort dyrt å ha nettbank i flere banker, dersom du ikke benytter deg av den eneste banken som foreløpig tilbyr dette gratis - nemlig Voss Sparebank. Du får heller ikke fullt utbytte av nett- og telebankens fordeler dersom store deler av innskudds- og lånekontiene befinner seg i andre banker enn der du har brukskonto og nett- eller telebank.

Dersom du ønsker friheten til å la forskjellige institusjoner ta seg av ditt behov for banktjenester, vil brevgiro fortsatt være et godt alternativ.

De billigste og de andre

Det viser seg på brevgiro som på internettbank (se vår stortest av internettbanker), at det ikke er de største som er billigst. Alle de ti beste på brevgiro er små, lokale sparebanker.

0 kroner per giro + porto per konvolutt (3,80)
Larviksbanken
Seljord Sparebank
Tinn Sparebank
Voss Sparebank

1 krone per giro + porto per konvolutt (3,80)
Vestre Slidre Sparebank

2 kroner per giro + porto per konvolutt (3,80)
Nes Prestegjelds Sparebank
Røros Sparebank
Sauda Sparebank
Selbu Sparebank
Vegårdshei Sparebank

De landsdekkende bankene krever både 3, 4 og 5 kroner per giro. Mens NOR24 og Sparebanken NOR krever 3 kroner per giro, vil Postbanken ha 3,5 kroner, Storebrand, Gjensidige og Vår Bank vil ha 4 kroner og Kreditkassen vil ha hele 5 kroner. Også her vil porto komme i tillegg. Noen små banker krever hele 6 kroner per giro, men da slipper du i alle fall porto.

Betaler du 50 regninger i året i 20 konvolutter må du betale 326 kroner dersom du er kunde hos Kreditkassen. Dette er 250 kroner mer enn kunder i de fire beste bankene skylder sin bank etter å ha betalt det samme antall regninger.

Beklager – dette elementet er ikke lenger tilgjengelig.