Politiet mottok 15.111 anmeldelser av sykkeltyverier i 2009. Det kan være greit å undersøke om du får redusert egenandel.  Foto: Colourbox.com
Politiet mottok 15.111 anmeldelser av sykkeltyverier i 2009. Det kan være greit å undersøke om du får redusert egenandel. Foto: Colourbox.comVis mer

Bransjen favoriserer Falck

Registrering i sykkelregister hjelper ikke nødvendigvis på egenandelen.

Sykkelsalget er i gang, og det samme er sykkeltyvene. Derfor velger mange å registrere sykkelen i et sykkelregister. Dette gjøres av to grunner: Politiet kan enklere spore opp sykkelen din dersom den blir stjålet, og du får redusert egenandel på innboforsikringen, som også dekker sykkeltyverier.

Men dette er en sannhet med store modifikasjoner.

I Norge er det to aktører som tilbyr sykkelregistrering: Falck og Smart Safety. Foreløpig blir Falck favorisert av nesten samtlige norske forsikringsselskaper. Med "feil" forsikringsselskap får du ikke redusert egenandelen med så mye som en krone dersom du har registrert sykkelen hos Smart Safety.

Les mer om sykkelforsikring her

TILBYR IKKE: Bjørn Aani Rysstad, informasjonssjef i Gjensidige Foto: GJENSIDIGE
TILBYR IKKE: Bjørn Aani Rysstad, informasjonssjef i Gjensidige Foto: GJENSIDIGE Vis mer


Bare én dekker Smart Safety

Etter det DinSide kjenner til, er det så langt bare DnB NOR Skadeforsikring som har likestilt de to registrene, og dermed tilbyr reduksjon av egenandelen ved tyveri.

Ingen av de store forsikringsselskapene som Storebrand, TrygVesta, If eller Gjensidige godkjenner en Smart Safety-registrering.

- Bakgrunnen for dette er en anbudskonkurranse i regi av FNO hvor Falck vant kontrakten. Vi har full tillit til at det her har vært en ordentlig og solid anbudskonkurranse. Vi synes også det er rasjonelt å forholde seg til et register, så derfor har vi gått for Falck, sier Bjarne Aani Rysstad, informasjonssjef i Gjensidige.

TILBYR: Ole Irgens, informasjonssjef i DnB NOR Skadeforsikring og DnB NOR Kapitalforvaltning Foto: TRYG
TILBYR: Ole Irgens, informasjonssjef i DnB NOR Skadeforsikring og DnB NOR Kapitalforvaltning Foto: TRYG Vis mer


Men DnB NOR skadeforsikring synes det var helt naturlig å innlemme Smart Safety-registeret i sin ordning.

- Dette har vi gjort fordi vi opplevde at mange av kundene våre hadde sykkelen registrert der. Det er altså drevet ut fra kundenes behov, sier Ole Irgens, informasjonssjef i DnB NOR skadeforsikring.

- Rammer 180.000 nordmenn

Lars Nordberg i Smart Safety vil gjerne ha slutt på praksisen til forsikringsselskapene som han synes er urettferdig og dårlig begrunnet.

- Dette er en urettferdighet som hvert år rammer cirka 180.000 nordmenn som kjøper sykkel med Smart Safety-merke. Vi tilbyr eksakt samme tjeneste med minst like god kvalitet. Vi har drevet med dette siden 1993 da vi startet i Sverige, har over 4 millioner sykler i vårt Nordiske sykkelregister, og blir brukt av norsk politi ved funn og tilbakelevering av sykler, sier Nordberg til DinSide.

I Norge samarbeider Smart Safety med de største sportskjedene, et samarbeid som gjør at alle deres sykkelkjøpere kostnadsfritt blir registrert i sykkelregisteret i ti år.

NB! Dersom du har tegnet en egen egenandelsforsikring gjennom Smart Safety, får du redusert egenandelen. Forsikringen koster 199 kroner i året og reduserer egenandelen med 3.000 kroner.

Se også: Gi bilen til pappa! Det lønner seg

Skal ikke fraråde

Problemstillingen har nylig vært oppe hos Konkurransetilsynet. De ble gjort oppmerksom på uttalelser fra Finansnæringens hovedorganisasjon (FNO) hvor det kunne virke som om FNO oppfordret sine medlemmer om å ikke godkjenne eller bruke Smart Safety.

- Uttalelsen var av en slik type at det kunne fremstå som at FNO oppfordret til kun å benytte Falck som sykkelregister fremfor andre aktører, sier Eivind Stage, seksjonsleder i Konkurransetilsynet, til DinSide.

Konkurransetilsynet sendte derfor et brev til FNO der de ba om at FNO ga en klargjøring overfor medlemmene.

- Om det var slik at FNO mente å anbefale forsikringsbransjen å kun benytte Falck, ville det lagt begrensninger på konkurransen mellom registrene. Det er opp til selskapene å avgjøre hvilket eller hvilke registre de vil benytte, og FNO kan ikke legge føringer overfor medlemmene her. Vi har nå gjort vår jobb og lagt til rette for konkurranse, sier Stage. - Så får det være opp til markedet å bestemme hvilke registre som blir brukt.

Han presiserer at anbudskonkurransen som FNO arrangerer kun gjelder driften av Falck Sykkelregister. Den avgjør ikke om medlemmene skal benytte dette eller andre registre, det er opp til hvert enkelt medlem.