Bøter i Sverige

Blir du tatt av polisen, er dette prislisten for trafikkforseelser.

[Ugjyldig objekt (NAV)]
TRAFIKKBØTER SVERIGE
HandlingBot, omregnet til NOK
Lyssignal ikke respektert1.080 kr.
Forbikjøring til høyre540 kr.
Benyttelse av håndholdt mobil under kjøringIkke straffbart
Glemt førekort270 kr.
Ikke på bilbelte540 kr.
Kjørt 69 km/t i 50-sone1.260 kr.
Kjørt 110 km/t i 80-sone1.440 kr.
Kjørt 129 km/t i 100-sone1.440 kr.
Kjøring med alkoholpromille mellom 0,2-0,4940 dagsbøter*
Kjøring med alkoholpromille mellom 0,5-0,5960 dagsbøter
Kjøring med alkoholpromille mellom 0,6-0,6980 dagsbøter
Kjøring med alkoholpromille mellom 0,7-0,79100 dagsbøter
Kjøring med alkoholpromille mellom 0,8-0,89120 dagsbøter
Kjøring med alkoholpromille mellom 0,9-0,99150 dagsbøter
Promille over 1,0Fengsel
Forutsetter for enkelthetens skyld at 100 svenske kroner tilsvarer 90 norske. * En dagsbøte er lik bilførerens nettolønn utregnet per dagsverk.Overskrides fartsgrensen med mer enn 31 km/t, mister bilføreren også førekortet. Det samme er tilfellet med kjøring på rødt, og de mer alvorlige promillekjøringene. Kjøring med promille betyr i tillegg at man må betale 500 kroner til en landsforening for trafikkskadde.