Bøter i Danmark

Blir du tatt i Danmark, er prislisten slik.

[Ugjyldig objekt (NAV)]
TRAFIKKBØTER DANMARK
HandlingBot, omregnet til NOK
Lyssignal ikke respektert1.100 kr.
Forbikjøring til høyre1.100 kr.
Benyttelse av håndholdt mobil under kjøring550 kr.
Glemt førekort550 kr.
Ikke på bilbelte550 kr.
Kjørt 69 km/t i 50-sone1.650 kr.
Kjørt 110 km/t i 80-sone1.650 kr.
Kjørt 129 km/t i 100-sone1.100 kr.
Kjøring med alkoholpromille mellom 0,51-0,8*4.400 kr.
Kjøring med alkoholpromille mellom 0,81-2,0*En måneds nettolønn
Kjøring med alkoholpromille mellom 2,01-2,5*14 dagers fengsel
Kjøring med alkoholpromille over 2,51*20 dagers fengsel
Forutsetter for enkelthetens skyld at 100 danske kroner tilsvarer 110 norske. * Nye og strengere regler innføres sannsynligvis 1/9-2005.Måles hastigheten til over 60 prosent av det tillatte, eller er den over 160 km/t, fratas kjøreretten betinget. Førekortet inndras også ved noen av de mer alvorlige promillekjøringene (ubetinget).

Takstene ovenfor gjelder ikke hvis det har skjedd et uhell, eller hvis det har oppstått en farlig situasjon. Tjener man under 127.500 kroner før skatt, halveres bøtene (men de blir aldri lavere enn 300 kroner).