Bor tettest i Oslo

Ni prosent av Norges befolkning bor i sentrumssoner. Oslo er - ikke overraskende - det tetteste strøket.

Statistisk Sentralbyrå har foretatt en landsdekkende kartlegging av hvor vi egentlig bor.

Undersøkelsen viser at det er sentrumssoner i 213 av de 925 tettstedene som finnes. De 213 tettstedene har minst en, men ofte flere sentrumssoner. 8,8 prosent av befolkningen er bosatt i tettstedenes sentrumssoner.

Ifølge Statistisk Sentralbyrå bor om lag 70 prosent av befolkningen i tettsteder, mens de resterende 30 prosentene bor spredt.

Tjukkest i Oslo

Oslo og Bergen har den største befolkningstettheten i Norge. Oslo med 9.275 personer per kvadratkilometer, og Bergen med 6.532 per kvadratkilometer.

Heretter følger Trondheim med 4.832 personer per kvadratkilometer, og Stavanger/Sandnes med 3.113 personer.

I gjennomsnitt i hele Norge bor det bare 14 personer per kvadratkilometer.

I Oslo bor vi tettest på Grünerløkka, Grønland, Kampen og Dælenenga, mens befolkningstettheten i kjernen av sentrum, Kvadraturen, er relativt lav.

Jobber sentralt

Undersøkelsen viser også at hovedparten av bedriftene er lokalisert i sentrumssonene. For eksempel er 65,4 prosent av alle bedriftene i Oslo kommune plassert i sentrumssonene, og hele 91,6 prosent av alle offentlige bedrifter ligger også her.