Bor dyrest i landet

[Ugjyldig objekt (NAV)]

Ser vi kun på boutgiftene, er det storbyene som kommer dårligst ut når det gjelder boutgifter.

Utgiftene til bolig, lys og brensel er på 73.510 i Oslo, Bergen og Trondheim, mens de i tettbygde strøk er på 69.704 og i spredtbygde strøk 65.596 kroner.

Hva trekker opp?

Det er i hovedsak transportutgiftene som gjør at det er dyrere å bo i tettbygde strøk, men også matvarer, kultur & fritidsaktiviteter, møbler og klesutgiftene er høyere enn i byene.

Bor du i en av de tre byene bruker du imidlertid langt mer penger på alkohol & tobakk og restaurantbesøk enn beboere i tettbygde og spredbygde strøk.

Det totale forbruket per husholdning er likevel høyere i tettbygde strøk utenom Oslo, Bergen og Trondheim.

De laveste forbruksutgiftene - totalt sett, har du imidlertid hvis du bor i såkalte spredbygde strøk. Forbruket ditt er da hele 37.000 kroner lavere per år, enn om du hadde bodd i et tettbygd strøk.

NB: Du kan sortere tabellen ved å trykke på kolonneoverskriftene.