Bor du i Oslo? Du er solgt som dum!

Vattenfall betaler 3.700 kroner for hver av Oslo Energis kunder. Disse må tåle svært høye strømpriser om Sveriges største energiselskap skal gjenvinne sin investering. Den høye prisen må ha sin årsak i at Oslofolk er dummere enn andre.

Mens et gjennomsnittlig strømforbruk for en norsk husholdning ligger i overkant av 20.000 kilowattimer, bruker gjennomsnittskunden i Oslo bare 11.000 kilowattimer strøm i året.

LES OGSÅ:

Årsaken til dette er at Oslo-folk i større grad enn andre nordmenn bor i leiligheter. De er mindre og de har færre yttervegger enn den vanlige, romslige norske eneboligen.

Det er også flere enslige i Oslo enn i gjennomsnittsbefolkningen.

Vattenfall betaler pr. hode

Oslo Energi ble for en tid tilbake delt i to selskaper. Nettselskapet heter idag Viken energinett, mens selskapet som selger strøm til sluttbrukere heter Oslo Energi. Sistnevnte selskap blir nå solgt til Sveriges største energiselskap Vattenfall.

Bortsett fra datasystemer og rutiner, som Vattenfall sikkert har fra før, inneholder Oslo Energi ingen andre verdier enn sine kunder. For hver kilowattime kundene bruker, klarer Oslo Energi å hale inn et øre eller fire til dekning av sine kostnader og til et overskudd.

Alle kan være borte i morgen

Men hvor mye vil man måtte ta fra kundene for å forsvare en pris på 3.700 kroner pr. kunde? De færreste kundene i Oslo Energi har kontrakter som binder dem til selskapet mer enn én måned. Teoretisk kan altså Vattenfall stå uten kunder i Oslo én måned etter at de overtar.

Det er et sjansespill, spesielt i et marked hvor store deler av aktørene selger strøm uten fortjeneste og kanskje til tider med tap. Om Vattenfall hever prisene for å gjenvinne sin investering, vil kundene flykte.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Dobbel fortjeneste

Etter det DinSide forstår, er vanlig fortjenste i bransjen 1-2 øre pr. kilowattime. Men om Vattenfall krever for eksempel ni prosent avkastning på investeringen, må de ha inn 333 kroner i fortjeneste pr. kunde pr. år. Da må man ha en fortjeneste på tre øre pr. kilowattime strøm.

Og ikke nok med det. Om f.eks. fem prosent av kundene forsvinner hvert år, må summen man betalte for dem avskrives. Fordelt på de gjenværende kunder, blir det en avskrivning på rundt 185 kroner i året. Da må man ha inn rundt 500 kroner i året, eller fem øre fortjeneste pr. kilowattime man selger.

Det er tre ganger det som er vanlig kalkyle i bransjen.

Dobbelt så dumme

Om vi kan beholde en kunde i ti år og selge ham 11.000 kilowattimer strøm i året med 1,5 øre fortjenste, vil vi kunne få en avkastning på ni prosent på vår investering om vi betaler 1.060 kroner for det etablerte kundeforholdet.

(Prøv disse beregningene selv med kalkulatoren nederst på siden).

Hvorfor betaler da Vattenfall tre ganger så mye? Årsaken må være at Oslo-folk er tre ganger så dumme som andre folk.

Bruker mindre

Men faktisk er det grunn til å tro at Oslo-folk tåler litt høyere priser:

La oss si at du ikke gidder å bytte leverandør med mindre du tror du vil tjene 500 kroner i året på det. Om du bruker 25.000 kilowattimer i året, vil du bytte når du sparer to øre pr. kilowattime.

Men om du bare bruker 11.000 kilowattimer, må prisforskjellen være hele 4,5 øre før du sparer 500 kroner.

Likevel. Vi nordmenn har nok opp gjennom årene følt at mange svensker har undervurdert oss litt (egentlig skyldes det at de ikke forstår hva vi sier). Det har nå snudd seg til en fordel: Svenskepengene kan skattebetalerne i Oslo - som eier Oslo energi idag - humrende putte i lommeboka mens de slår opp på DinSides strømkalkulator for å finne en ny leverandør.

Elkundräknare för svenska elbolag

  Hur mycket el konsumerar medelkunden i portföljen varje år?  
  Hur mycket förtjänst p:r kilowattimme förväntar Ni?  
  Hur många kunder faller från varje år?  
  Hur hög avkastning kräver Ni?  
   
 
Beräkningar med fullt ansvar för DinSide (just sue us).
Kalkulatoren er skrevet i Javascript. Oppdager du feil, les her, eller send en Epost til redaktør Jon Erland Madsen