Bør du binde renten?

Norges Bank har gjort det igjen: hevet renten. Hva gjør du? Lønner det seg å ha fast eller flytende rente? DinSide har vurdert saken.

Bør du binde renten?

  1. Rentesatser i ulike banker

Stiger renten?

Bør du binde renten?


Det er ikke enighet blant ekspertene når det gjelder den videre utviklingen i rentenivået. Alt avhenger i høy grad av det statsbudsjettet som legges frem av regjeringen onsdag 4. oktober. Tror markedet og nasjonalbanken at statsbudsjettet vil bidra til en fornuftig økonomisk utvikling, er det sannsynlig at vi ikke får se flere renteøkninger. Tror man derimot at statsbudsjettet kan bidra til økt inflasjon, er det sannsynlig at renten vil stige enda mer. Usikkerheten er med andre ord stor.

Årsaken til dette er at den norske stat har to instrumenter til å styre økonomien med, nemlig finanspolitikken og pengepolitikken.

Finanspolitikken handler om at staten styrer inntekter og kostnader i samfunnet. Det vil si hvor mye staten skal kreve i skatter og avgifter (=inntekter), og hva som blir brukt til for eksempel utbygging av veier, trygd, samferdsel og eldreomsorg (=kostnader).

Pengepolitikken handler om rente og valuta. Valutaen er ikke noe reelt styringsinstrument, da Norge har bundet valutaen sin opp imot de andre valutaene i den Europeiske Unionen. Da står vi tilbake med renten, og den styrer Norges Bank.

Hvis finanspolitikken ikke er tilpasset et inflasjonsnivå som ligger nær inflasjonsnivået til våre handelspartnere, må pengepolitikken (=renten) benyttes. Det er det vi har sett skje de siste åtte månedene.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Fast eller flytende rente?


- Om du bør binde renten på lånene dine eller ikke, avhenger i høy grad av din privatøkonomi. Tåler du en renteoppgang på 2-3 prosent uten at dette vil ruinere deg, bør du beholde flytende rente. Kan en slik renteoppgang velte økonomien din, bør du binde renten, sier informasjonssjef Tore Dyrdahl i DnB.

Sett over en lang tidsperiode vil det koste å binde renten. Rentebinding må forstås som en ekstra forsikring for å sikre nattesøvnen. For dette ønsker bankene naturligvis en premie. Kommer du ikke i en økonomisk klemme hvis renten stiger noen få prosentpoeng, er det altså lurest å beholde den flytende renten.

- Norge har i mange år vært utsatt for store svingninger i rentenivået, derfor er det umulig å fastslå hvor stor premie kunden må betale for å sikre lånet sitt ved hjelp av fastrente. I noen tilfeller vil det komme positivt ut for kunden, og i andre tilfeller vil kunden ”tape” på det, sier informasjonssjef Kirsten Birkeland i Gjensidige NOR.

Ved å klikke på linken til høyre kan du få en oversikt over dagens faste og flytende rentenivåer i de største norske banker. Generelt ligger fastlånsrenten noe over den flytende renten. Den faste renten faller imidlertid noe hvis bindingstiden forlenges. Dette betyr at markedet forventer at renten vil ligge på et forholdsvis høyt nivå i en periode, men at den vil falle igjen på lenger sikt (5-10 år).

Angrepillen


Det er mulig å angre. Har du bundet lånet ditt til en rente som viser seg å være for høy i forhold til markedsrenten, er det et alternativ å konvertere lånet for å oppnå lavere rente. For å gjøre dette må du imidlertid betale et gebyr. Dette gebyret er betaling til banken for fremtidige renteinntekter som den mister ved at du avslutter ditt fastrentelån.

I følge assisterende banksjef i Gjensidige NOR, Bjørn David Larsen, er det ikke umiddelbart mulig å si hvor stort dette gebyret vil være. Gebyret, som også kalles en overkurs eller rentegodtgjørelse, er avhengig av tre forhold. For det første av beløpets størrelse, altså hvor stort lån du har. For det andre av gjenværende bindingstid på fastrentelånet, og for det tredje av renteforskjellen mellom din fastlånsrente og nåværende flytende rente.

- Ønsker kunden å sjekke hvorvidt det lønner seg for ham å konvertere lånet, må han kontakte banken sin. Banken vil da kunne foreta beregninger som kan avdekke om dette er lønnsomt, sier Bjørn David Larsen.