Bilde: Anne Angelshaug
Bilde: Anne AngelshaugVis mer

Bør du binde opp renta nå?

I dag er dagen da Norges Bank bestemmer rentenivået for nærmeste fremtid. Det hersker ikke lenger særlig tvil om at Norges banks signalrenter vil bli satt opp på dagens hovedstyremøte, og de fleste finansinstitusjoner har allerede forberedt seg på en renteøkning.

Ryktene og spekulasjonene rundt renteøkningen har allerede versert i lang tid, og dersom du ikke er helt sikker på hvorfor dette skjer, hvilke konsekvenser det vil få og hvilke muligheter du selv har bør du lese videre..

Opp 1%

Det er mye som tyder på at renten i dag blir satt opp med 0.25%, og at dette kun er starten på en oppgang som kan ende på opp mot 1 % økning innen våren 2001. Norges Bank har i lengre tid signalisert ønsket om å dempe presset i norsk økonomi med en mindre renteoppgang for dermed å minke forbrukernes kjøpekraft.

Med dette følger også en oppgang i bankenes utlånsrente, og det er i utgangspunktet her du som enkeltperson vil bli påvirket av avgjørelsen som fattes i dag. Mange banker har allerede satt opp rentene selv om en del fortsatt oppererer med gamle satser. Flere finansinstitusjoner ligger nemlig på etterskudd og har ikke tatt konsekvensene av de siste økningene i pengemarkedsrenten.

Mye tyder derfor på at de aller fleste bankene nå vil velge å øke utlånsrentene.

Smart å binde opp renta?

Bankenes tall viser at mange lånetagere får økt interesse for fastrente i perioder med renteøkninger. Men hvor smart er det å binde opp renta i dag? Bør du velge fast, flytende eller en kombinasjon? Dette avhenger klart av din egen situasjon.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Har du trang økonomi med små marginer er det en fordel å vite på forhånd eksakt hvor mye du må ut med i boligkostnader. Velger du å betale en fast rente har dette den fordelen at du unngår usikkerhet og kan forsikre deg mot rentesvingninger som det er vanskelig å forutse. Den faste renten er et målt gjennomsnitt av forventet flytende rente i låneperioden, og ligger stort sett rundt en prosent over flytende rente på lånetidspunktet.

Fra høsten 1998 til i fjor sommer lå den faste renten under den flytende. Grunnen var at mange markedsaktører trodde den flytende renten var på vei nedover. Den flytende renten gikk ned, men ikke så fort som ekspertene trodde. De som tok opp fastrentelån høsten 1998 gjorde derfor en god investering.

Nå er dette imidlertid snudd, og dersom du ikke har økonomi eller nerver til å være med på svingningene må du betale en høy pris.

I henhold til overskriftene den siste tiden anbefaler de såkalt ekspertene deg å binde renten med en gang. Når dette i tillegg muligens innebærer at du kan sove godt om natten, hvorfor velger ikke alle så å betale en fast rente?

Det er flere grunner til dette, og det som kan virke som den mest alminnelige unnskyldningen er god gammeldags latskap og liten interesse. Har man relativt romslig økonomi og et låneforhold som er ment å vare noen år, har du lite å tape på å beholde en flytende rente. Rentesvingningene vil stort sett kun merkes på kort sikt og utjevne seg i det lange løp.

Kan du bryte en fastrente-kontrakt?

Dette er i prinsippet mulig, men du vil nødig spekulere i dette. Dersom du bryter kontrakten fordi du kan oppnå en lavere flytende rente eller ved å refinansiere lånet må du betale en kompensasjon til banken tilsvarende nåverdien på bankens tap.

Hva mener finansieringsinstitusjonene?

Administrerende direktør i Eiendomskreditt, Svein Erik Buck, opplyser til DinSide at de anbefaler sine kunder å kombinere de to rentesatsene.

Ha hovedlånet knyttet mot en fast rente, men behold en mindre del med flytende rente. Buck kan forøvrig fortelle at de foreløpig ikke har foretatt nevneverdige renteøkninger og har en fastrente på kun 7.65% noe som ligger betraktelig under gjennomsnittet. Fremtidige rentehevelser vil de vurdere ut ifra Norges Banks vedtak senere i dag, de påfølgende reaksjonene i pengemarkedene og konkurrentenes handlinger.

Hvilke konsekvenser får dette for deg?

Benytt vår boliglånskalkulator og regn ut hvor mye du vil kunne tjene eller evt. tape på å gå over til fast rente.