Bønn hjelper ikke hjertet

Har du bedt for en syk venn eller før du selv skulle på operasjonsbordet? I følge ny forskning hjelper det dessverre fint lite.

Studien, som er gjort i North Carolina, viser at bønn før en hjerteoperasjon ikke øker sjansene til å helbredes eller unngå å dø. Studien er publisert i tidsskriftet The Lancet.

Forskerne registrerte 748 pasienter med hjertelidelser som skulle gjennomgå en behandling med bruk av kateter. Ved bruk av kateter fører legene en myk plastslange gjennom kroppen, i stedet for å åpne brystet.

Selv om denne teknikken er mindre risikofull enn åpen operasjon, er det fremdeles fare for at noe kan gå galt.

Bønn og berøring
Pasientene ble delt i to grupper. Den ene gruppen ble bedt for av kristne, muslimer, jøder, buddister og andre religiøse. Den andre gruppen fikk ingen bønn. Halvparten i hver gruppe gjennomgikk avslappende trening med musikk, bilder og berøring for å forberede seg før operasjonen. Den andre halvparten fikk ingen slik trening.

Gjennom en oppfølgingssjekk som gikk gjennom seks måneder, ble det ikke vist noen forskjell mellom de som fikk en bønn og de som ikke ble bedt for.

Begge gruppene som mottok avslapningsbehandling før operasjonen hadde imidlertid redusert risiko for å dø etter behandlingen.

Ikke helt unyttig
Selv om bønn før operasjonen ikke hjelper, kan likevel helsen din ha godt av en bønn i ny og ne. I følge forskere kan nemlig religiøs tro beskytte mot utviklingen av Alzheimers sykdom.

LES HELE SAKEN: ÅNDELIGHET MOT ALZHEIMERS

Mozon.20.07.2005