Bondevik vs. Stoltenberg

Hele Norge diskuterer så fillene fyker om det er god eller dårlig politikk å redusere avgifter. Vi har sett på hvilke avgiftskutt politikerne faktisk har gjennomført.

I denne uhøytidelige konkurransen har vi latt Stoltenberg- og Bondevik- regjeringene konkurrere om hvem som har satt flest særavgifter ned. Siden Syse- regjeringen forsvant allerede i 1989, er Høyre dessverre diskvalifisert i denne konkurransen. Bondevik og Stoltenberg har imidlertid drevet avgiftspolitikk i moderne tid, og lar seg lettere sammenlikne.

[Ugjyldig objekt (NAV)]

Juryen har vært ganske brutal i sin poenggivning – en økning er en økning, uansett om den er liten eller stor, og uansett hvor mange penger økningen har gitt i avgiftsinntekter.

For hvert forslag til reelle økninger (mer enn forventet prisstigning), har vi gitt ett minus-poeng.
For hvert forslag til videreføring av nivået på en avgift (justering med forventet prisstigning), har vi gitt null poeng
Forslag til reelle reduksjoner i avgifter premieres med ett plusspoeng. De fleste særavgiftene er i kronebeløp (pr. liter, pr. gram osv.) Når en av deltakerne har foreslått en avgift i samme kronebeløp som året før, har de derfor fått ett poeng.

I vår konkurranse har vi bare gitt poeng for forslag som er fremmet for Stortinget til statsbudsjett for 2000 (Bondevik) og 2001 (Stoltenberg), uavhengig av hva Stortinget til slutt har vedtatt. At forslag har falt i Stortinget har vi verken latt telle til deltakernes gunst eller ugunst.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Vil du se hvem som vant, trykker du her.

Kilder: Finansdepartementets hjemmeside.