Bønder har ikke bredbånd

Bredbånd er fortsatt langt fra allemannseie - aller minst i småkommunene.

Det er lett å glemme for en internettbruker, at mediet fremdeles ikke er noe absolutt alle bruker.

Ferske tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB) forteller at det var 893 000 bredbåndsabonnement ved utgangen av 3. kvartal 2005, hele 314 000 flere enn i samme periode i 2004. Mange har også fått raskere bredband. I antall utgjorde de private abonnementene den overveiende delen - omtrent 800.000.

På landsbasis har abonnementene med svært rask overføringskapasitet fra 2 Mbit/s til og med 8 Mbits økt med 24 prosent siden forrige kvartal.

Både i omfang og kvalitet, vokser altså bredbåndstilbudet så raskt, at det er fort gjort å glemme at det fortsatt er et urbant fenomen.

Tabellen nedenfor viser de private bredbåndsabonnementene fordelt etter SSBs koder for sentralitet.

Lite bredbånd utenfor byene
Sentralitet*Antall abonnementerAbonnement i prosent av antall husholdninger
Minst sentrale kommuner69 17927
Mindre sentrale kommuner46 49033
Noe sentrale kommuner189 19938
Sentrale kommuner498 62345
*Standard for kommuneklassifisering (NOS C 192). Kilde: SSB


Kommunene i Rogaland og Akershus skiller seg ut som kommuner med relativt flest bredbåndsabonnementer. Til sammen er det 16 kommuner hvor det er mer enn 50 prosent bredbandsabonnementer i forhold til husholdninger. Seks av dem ligger i Rogaland og fem ligger i Akershus.

Har tilbud

Men skal man tolke statistikken, er det ikke på grunn av at tilbudet er lite, at så mange fremdeles ikke er på nett hjemmefra. Ved utgangen av 3. kvartal 2005 var det bare fem av landets 433 kommuner som hadde få (under ti) eller ingen bredbåndsabonnementer fra kommersielle internettleverandører. Dette var kommunene Modalen i Hordaland, Nesset i Møre og Romsdal, Lurøy og Rødøy i Nordland og Kåfjord i Finnmark. Samtidig vet vi at Modalen har 100 prosent bredbåndsdekning gjennom en spesialordning i regi av sin egen kommune.

Finn ditt abonnement

Dermed skulle vår Surfekalkulator være interessant, både i by og i landet forøvrig. Regner man for hele landet finnes det nesten 450 ulike abonnementer å velge mellom.

Trykk her, se hele utvalget, og finn fram til ditt surfeabonnement.