Bondemiljø beskytter mot astma

Jord, dyr og ikke-pasteurisert melk ser ut til å beskytte mot astma og allergi. Barn som bor i et gårdbrukermiljø i sitt første leveår, har i alle fall betydelig mindre risiko for å få astma og allergi.

Immunsystemet modner i løpet av det første leveåret. En ny undersøkelse fra Østerrike, Tyskland og Sveits støtter teoriene om at barn bør utsettes for bakterier og jord i det første leveåret. Da modner immunsystemet på en god måte, og barna har mindre risiko for å utvikle allergiske reaksjoner og astma.

Studien fra Mellom-Europa omfatter 812 barn, herav kom 319 barn fra bondefamilier. Foreldrene ble intervjuet om barnas miljø, amming, hva barna spiste og så videre.

Resultatene viser at de barna som i løpet av det første leveåret var sammen med foreldrene i gårdens driftsbygninger, og som drakk melk fra kuene på gården, hadde betydelig mindre risiko for både astma, høysnue og barneeksem, sammenlignet med barn som først fikk tilgang på gårdmiljø mellom ett og fem års alder.

Èn prosent av gårdbrukerbarna fikk astma, mot 11 prosent av barn som opplevde gårdsmiljø først etter ett års alder. Tallene for høysnue og barneeksem var henholdsvis 3 og 12 prosent for gårdbrukerbarna, mot 13 og 29 prosent for de andre barna. Undersøkelsen er publisert i siste utgave av tidsskriftet The Lancet.

De barna som fortsatte å bo i gårdsmiljø minst fram til fem års alder, hadde aller minst risiko for astma, høysnue og barneeksem. Tallene var her 0,8 prosent, 0,8 prosent og 8,2 prosent. Det betyr at bare åtte av 1000 barn fikk astma og høysnue og åtte av 100 barneeksem.

Artikkelen fortsetter under annonsen

 

Mozon.no, 09.10.2001