Bom som nærmeste nabo?

Syv konkrete nybygginger er vedtatt, og i bakgrunnen ligger et hopetall andre prosjekter og venter. Økt privat engasjement og sterkere krav om investeringer i veinettet, fører til at bompengefinansiering seiler opp som en stadig hyppigere brukt løsning.

[Ugjyldig objekt (NAV)]

-Bompengene skal brukes til konkrete prosjekter i lokalt avgrensede områder, sier Guro Steine, informasjonsrådgiver i Samferdselsdepartementet.

Steine sier at bompengefinansiering gjør at veiprosjekter kan forseres, og medfører betydelig forbedringer for de som betaler.

Nye bomstasjoner
FylkeHvor?Når?Hvor lenge?
Akershus/Oppland:Rv 35 LunnerGardermoen20032018
Vestfold:E18 Vestfold20022013
Hordaland:E134 Åkrafjorden20022007
 E39 Trekantsambandet20012016
 Rv 551 Folgefonntunnelen20012015
Møre og Romsdal:Sykkylvsbrua20012016
Sør Trøndelag:Rv 714 Hitra-Frøya20012012
Kilde:Statens Vegvesen

-Hvis vi ikke bompengefinansierer veiene, må vi utsette veibyggingen mange år, sier Arild Vestbø på vegkontoret i Vestfold. Vestbø forteller videre at flere andre bomprosjekter er på trappene, blant annet en bomring rundt Tønsberg og en ny bom lenger nord i Vestfold.