Boligselger, skaff tilstandsrapport !

- Det er utrolig hvor bevisstløse mange mennesker er når de skal kjøpe eller selge bolig, sier Svein Portaas i Norges Tilstandsrapport Forbund. Han viser til den voldsomme økningen i antall bolig-rettstvister og mener de fleste tvister kan unngås ved hjelp av tilstandsrapporter.

Landets domstoler opplever en eksplosjon i antall rettssaker som følge av bolighandler. Den nye avhendingsloven - som stiller større krav til selger - er den viktigste forklaringen på at boligkjøpere og -selgere stadig oftere møtes i retten.

I de fleste tvister er det kjøper som krever erstattet kostnader til utbedring av skjulte feil og mangler. Og ofte hjelper det ikke en gang at selger ikke var klar over manglene.

Hva med selger?

Intensjonen med avhendingsloven har vært å bedre forbrukerens rettigheter ved bolighandler.

- Avhendingsloven har i høyeste grad bedret boligkjøpernes situasjon, men for selgerne er situasjonen en annen, sier Portaas.

Den nye loven sier blant annet at selger er ansvarlig for skjulte feil og mangler ved boligen i fem år etter salget.

- Avhendingsloven understreker riktignok boligkjøperens undersøkelsesplikt, men selgers opplysningsplikt går foran. Derfor bør selger legge mye energi i å forvisse seg om at kjøper vet alt han eller hun bør og skal vite om boligen.

Skaff tilstandsrapport

En grundig tilstandsrapport er etter Portaas mening den beste garantien mot fremtidige erstatningssøksmål fra kjøper.

- Å bruke noen tusenlapper på tilstandsrapport ved kjøp av bruktbil til 30.000 kroner synes de fleste er helt greit, men å bruke to-tre tusen kroner på tilsvarende tilstandsrapport på et hus til én million er det få som gjør, sier Portaas.

Fortell kjøper mest mulig

- I 1995 fikk vi en ny norsk standard for tilstandsrapporter. Boligselgere - og kjøpere kan etter denne velge mellom tre ulike typer tilstandsrapporter avhengig av hvor mye penger de ønsker å bruke. Den rimeligste koster et par tusenlapper, mens den dyreste - og grundigste - koster seks-syv tusen, opplyser Portaas.

Han oppfordrer på det sterkeste at selger også forteller kjøper om alt som vites om boligen.

- Følger selger disse rådene skal det godt gjøres å tape en rettssak som følge av at retten mener selger ikke har overholdt opplysningsplikten.

Eierskifteforsikring unødvendig

Som følge av de mange boligtvistene tilbyr flere forsikringsselskap nå eierskifteforsikring. Etter Portaas mening er en slik forsikring unødvendig dersom selger legger frem en tilstandsrapport etter den nye standarden.

- Ingenting er 100 prosent sikkert, men dersom boligselgeren i tillegg til å fremvise en ordentlig tilstandsrapport opplyser kjøperen om alt som er verdt å fortelle om boligen blir det vanskelig for kjøper å fremme urimelige erstatningskrav, avslutter han.

Beklager – dette elementet er ikke lenger tilgjengelig.

Andre kilder: Huseierinfo, Nr. 1-98