Boliglån til den evige vikar

Landets største bank innvilger boliglån selv om du ikke er fast ansatt. Men du må vise at du kan være flink.


- Vi vektlegger søkernes potensielle inntjeningsevne og setter ikke som absolutt krav at folk må være fast ansatt for å få boliglån, sier Informasjonssjef i DnBNOR Eivind Grønstad, og viser til at banken innvilger førstehjemslån til studenter. I følge prislisten innebærer tilbudet lån på inntil 100 prosent av kjøpesummen til litt over 3 prosent effektiv rente .

- Det er nok lettere for en som er fast ansatt å få innvilget boliglån, enn for en som har strøjobber. Men får vi presentert et godt case, vil også midlertidig ansatte få låne hos oss, sier han, og gir følgende eksempler på hva som kan overbevise DnBNOR om at du kan betjene et boliglån.

  • Dokumentasjon på at du i noen år har klart å betale husleie og spart penger i tillegg.
  • Et realistisk budsjett med rom for boliglån.
  • En BSU-konto viser at du har greid å legge til side penger selv om du ikke har vært fast ansatt.
- I tillegg kan jo sidesikkerhet, som for eksempel pant i foreldres bolig, være en hjelp i søknaden, sier Grønstad, og gjentar at bankens generelle holdning er at det er kundens utsikter til fast inntekt som teller når søknaden gjennomgås.

Her finner du BSU-rentene i alle landets banker.