Boligkjøpere krangler så busta fyker

Tall fra Norges Forsikringsforbund viser at antall saker der det ble utbetalt rettshjelp økte med over 40% på de to årene fra 1995 til 1997.

Boligkjøpere og boligselgere krangler mer enn noensinne. Gjennom villa- og innboforsikringer utbetalte forsikringsselskapene i 1997 penger til rettshjelp i hele 10.968 saker. Det er en økning på omlag 35 prosent siden 1995 da antallet saker var 8.087. Med utgangspunkt i 240 virkedager i året ble det derfor i fjor reist søksmål i gjennomsnitt 47 ganger hver dag.

Utbetalingene i kroner og øre vokser tilsvarende. I fjor betalte selskapene ut 129 millioner kroner til dekning av rettshjelp mot 92 millioner kroner i 1995 - en økning i kroner og øre på over 40 prosent.

Sentral avhendingslov

Informasjonssjef Torgny Alstad i Norges Forsikringsforbund tror den nye avhendingsloven er en vesentlig årsak til utviklingen.

- Reglene for omsetning av boliger ble som kjent vesentlig skjerpet med den nye avhendingsloven. Spesielt regelen om selgers ansvar i fem år fra salgstidspunktet har nok gitt en del kjøpere blod på tann, sier Alstad.

Ikke forbrukervennlig

Skadesjef Marit Nøkleby i Storebrand er enig i at avhendingsloven er sentral i forklaringen av økningen i antall rettssaker. Hun setter imidlertid spørsmålstegn ved om loven virker etter hensikten.

- Avhendingsloven gir forbrukeren større trygghet ved kjøp av bolig. Men hva da med selgers trygghet, spør Nøkleby

Vinningen opp i spinningen

Videre viser erfaringene fra Storebrand at vinningen ved en rettssak i verste fall kan gå opp i spinningen. Ifølge Nøkleby kan rettsomkostningene fort vokse til flere titallstusen kroner.

- Selv om vi dekker 80 prosent av utgiftene minus en egenandel ser vi altfor ofte at saksøker sitter igjen med svært lite sammenlignet med det opprinnelige kravet, sier Nøkleby.

Beklager – dette elementet er ikke lenger tilgjengelig.