Boligkjøp

[Ugjyldig objekt (NAV)]

Ekspertene har lenge ment at mangelen på bygningsarbeidere fører til lav boligbygging og fortsatt boligmangel.

Fortsatt høyt

Dette gir økt etterspørsel og høyere priser også i tida som kommer. En del avhenger av rentenivået.

- Våre beregninger om fire - fem prosent vekst i boligprisene inkluderer en nedgang i rentenivået. Likevel mener vi at renta ikke styrer boligprisene. Vi tror ikke en rentenedgang gir et stort prishopp, men tror på en jevn økning, sier Bjørn Erik Øye, daglig leder i Prognosesenteret.

Nå er det altså liten risiko forbundet med å investere i bolig/eiendom. Men kommer krakket og prisene står stille eller synker, er situasjonen en annen.

Eventyrlig

90-tallet var rene gullalderen for boligspekulanter. Særlig i de største byene steg boligprisene voldsomt. Prisveksten for leiligheter på 80 kvadratmeter de siste tre årene samlet vært:

68 prosent i Oslo
66 prosent i Kristiansand
55 prosent i Stavanger
43 prosent i Trondheim.

Tallene er noe lavere for eneboliger. Dette ifølge Ifølge statistikk fra Norges Eiendomsmeglerforbund og Econ.

Veksten er lavere for landet sett under ett. Fra 1995 til og med tredje kvartal i 2001 var prisvekst for hele landet:

Enebolig 150 m2 - 9,7 prosent
Delt bolig 115 m2 - 11 prosent
Blokkleilighet 80 m2 - 12 prosent

Den gjennomsnittlige prisveksten for Norge var altså 10,9 prosent i denne perioden. For de tre første kvartalene i 2001 var veksten på fem prosent i snitt.

Smart i utlandet

Også i utlandet kan du gjøre gode boligkjøp og tjene gode penger. I Spania er boligprisene etterhvert blitt svært høye.

Mye billigere er det å handle i Hellas og Portugal. Der kan du få tilsvarende boliger for halve prisen av det du betaler i Spania.

Les mer: Gresk bolig til halv pris.