Bolig bedre enn aksjer

Mange fondsforvaltere anbefaler deg å spare penger i aksjefond. Men historien viser at det er mer lønnsomt å spare i bolig.

[Ugjyldig objekt (NAV)]
Bolig bedre enn aksjer

Hva bør du bruke sparepengene dine til dersom du har penger til overs? Fondsforvalterne står i kø for å få deg til å kjøpe nettopp deres aksjefond, og sett i et historisk perspektiv, kan det være lønnsomt.

Ser man over en femårig periode, er det mer lønnsomt å sette pengene i aksjefond fremfor å spare på en vanlig høyrentekonto.

Men ifølge våre beregninger kan det være enda mer lønnsomt å kjøpe en bolig.

Prisboom på leiligheter

Ved å se på boligprisstatistikken til Norges Eiendomsmeglerforbund og ECON Senter for økonomisk analyse, er det mulig å se hvor mye en leilighet på 80 kvadratmeter har steget de siste tre årene.

En leilighet på 80 kvadratmeter i Oslo kostet i gjennomsnitt 920.000 kroner i 4. kvartal 1997. I 4. kvartal 2000 hadde denne boligen steget til 1.488.000 kroner. Dette tilsvarer en stigning på 568.000 kroner, eller 68 prosent på tre år.

Klikk på lenken øverst til høyre for å sjekke hvor mye prisene har steget i Stavanger, Kristiansand og Trondheim.

Prishopp på hus

Huseierne har også hatt noen hyggelige år. Et hus på 150 kvadratmeter i Oslo kostet i gjennomsnitt 1,725 millioner i 4. kvartal 1997. I 4. kvartal 2000 var prislappen 2,58 millioner. Gjennomsnittshuset har dermed hatt en prisvekst på 50 prosent de siste tre årene.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Klikk på lenken øverst for å se veksten i husprisene i Stavanger, Trondheim og Kristiansand.

Avkastning på Oslo Børs

Sammenligner man avkastningen på investering i bolig og investering i aksjer eller aksjefond de siste tre årene, går bolig ut som er den klare vinneren.

For å sammenligne investeringene har vi sett på totalindeksens utvikling på Oslo Børs de siste tre årene. Aksjene på Oslo Børs har i gjennomsnitt gitt en avkastning på minus 6,2 prosent, og ligger dermed markant under avkastningen til boliginvesteringene.

Slipper skatt

Investerer du i bolig fremfor aksjer, slipper du også å skatte av gevinsten når du selger boligen. Dette forutsetter vel og merke at du selv har bodd i boligen i minimum ett av de siste to årene.

Når du selger aksjer eller aksjefond, må du betale 28 prosent skatt av gevinsten.

Gratis husleie

En annen fordel ved å kjøpe bolig er at du kan bo uten å måtte betale husleie til andre enn deg selv. I hovedstaden er det ikke unormalt å måtte betale 10.000 kroner i leie per måned for en leilighet på 80 kvadratmeter, hvilket gir en årlig kostnad på 120.000 kroner. Ovenstående betraktning forutsetter naturligvis at du ikke har måttet låne til din boliginvestering.

Husk alltid at historisk avkastning ikke er noen garanti for fremtidig avkastning. Dette gjelder naturligvis både for boliger og aksjer.