Bokostnader

Noe av det som vekker mest hoderysting blant bidragsmottakerne er den beregnede boligkostnaden for å ha barn i husstanden.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon


Det andre elementet i Underholdskostnaden er bokostnadene. Det er tatt utgangspunkt i Statistisk Sentralbyrås (SSBs) forbruksundersøkelse. Dette ble kritisert av flere instanser under høringsrunden (se punkt 4.4.1.2. midt på den lange siden). Boutgiftene pr. barn er satt til 810 kroner måneden i 2003.

Boutgiftene til den som betaler bidrag teller ikke

Satsen er så lav at man skulle tro den tar utgangpunkt i de ekstra bokostnader den barnet bor fast hos har i forhold til bidragsbetaleren. Bidragsbetaleren har jo også som regel boutgifter for barna, ofte egne rom som bare benyttes under samværstiden.

Men dette er det ikke tatt hensyn til. Det er bare bidragsmottakers utgifter som teller med i underholdskostnaden.

Tatt i betraktning at husleie for en vanlig, nøktern treromsleilighet i Oslo er fra 8.000 kroner og oppover, og at minst 1/4 av denne utgiften skyldes barnets behov, er det vanskelig å skjønne hvordan tallet 810 kroner fremkommer. Men SSB tar utgangspunkt i et gjennomsnitt for hele landet og 810 kroner ble det.

Lyst til å diskutere?

Besøk vårt debattforum!