Boikott kan bli langvarig

Når det trues med boikott av skandinaviske produkter i Iran, Kuwait, Qatar og Bahrain, er det neppe noen trussel mot norsk økonomi. Nettopp derfor kan en forbrukerboikott vare lenge.

Boikott kan bli langvarig

  1. Her er alle landene


Statistikken over norsk eksport til totalt 27 overveiende muslimske land, viser at utførsel fra Norge utgjør i underkant av 2,5 prosent av den samlede norske eksporten, når man ikke inkluderer norsk oljeeksport.

Kan ramme bedrifter

91 prosent av norsk eksport til muslimske land går til de tolv landene i tabellen nedenfor. I seks av dem (Egypt, Kuwait, Qatar, Bahrain, De forente Arabiske emirater og Iran) er det blitt tatt til orde for boikott av skandinaviske varer på den ene eller andre måten, selv om regjeringene i Saudi Arabia og De forente arabiske emirater har distansert seg fra en boikott.

Så mye eksporterer vi til...
LandVerdi*Produktgrupper
..Tyrkia2 225 629Hovedsakelig gass, men også fisk og fiskevarer samt papir og papp
..De Forente Arabiske Emirater850 807Gjødningsstoff, papirprodukter, uorganiske kjemiske produkter
..Marokko353 585Gass, kunstgjødsel, metall
..Egypt350 741Kunstgjødsel, fisk, papirmasse, papir og papp
..Malaysia336 577Stor importør av kunstgjødsel og uorganiske kjemiske produkter
..Indonesia312 377Kunstgjødsel, papirmasse og -avfall
..Saudi-Arabia307 559Papir og papp, kjemiske produkter
..Iran224 456Papir, papp, tre og kork, fargestoffer
..Kuwait161 583Varer av tre og kork, fisk og fiskevarer
..Mauritania148 879I all hovedsak gass
..Qatar116 509Organiske kjemiske produkter
..Bahrain39 991Plastråstoffer
Samlet norsk eksport ekskl. skip, borefartøy, råolje, naturgass og kondensater251691300
Kilde: Statistisk sentralbyrå. *1000 kroner

Boikott kan bli langvarig

  1. Her er alle landene

Boikott kan bli langvarig

  1. Her er alle landene

- Disse tallene viser at handel med muslimske land har begrenset omfang for Norge. Derfor vil neppe en boikott av norske varer i muslimske land få særlig stor betydning. Det er lite trolig at alle muslimske land vil boikotte Norge, og det er heller ikke sannsynlig at det vil være full oppslutning om noen slik boikott. Økonomisk vil den derfor neppe ramme Norge særlig hardt. Derimot kan en boikott, enten den får stor eller liten oppslutning, kunne komme til å ramme enkelte bedrifter, sier avdelingssjef ved Norsk utenrikspolitisk institutt (NUPI), Per Botolf Maurseth til DinSide.

- Det er heller ikke grunnlag for at muslimske land skal boikotte Norge, fortsetter Maurseth.

- Nettopp fordi det er pressefrihet i Norge har myndighetene verken kontroll med eller ansvar for det som kommer fram i mediene. Det er uheldig når pressefriheten misbrukes til å fornærme andre, men det er ikke Norge som stat eller nasjon som er ansvarlig for dette. Derfor er det heller ikke saklig grunnlag for muslimske land å boikotte Norge på grunn av de trykte tegningene, mener han.

Tyrkia størst

Blant de muslimske landene er Tyrkia den desidert største etterspørreren av norske eksportvarer, men her har verken befolkning eller myndigheter gitt signaler om noe ønske om boikott. Sett med en økonoms kyniske blikk, kan en tenke seg at dette henger sammen med blant annet Tyrkias søknad om EU-medlemskap.

I tillegg, som det ble sagt i denne redaksjonen: - Blir det utrivelig i Tyrkia, gidder ikke jeg å reise dit på sommerferie lenger.

Men er det så enkelt? Skaper handel fred?

Gode kompiser

- Det finnes mye litteratur som sier at når land handler mye med hverandre, har de også fredelige forbindelser, bekrefter seniorforsker Håvard Hegre ved Institutt for fredsforskning (PRIO).

- Vi har gjort undersøkelser av land-par, som bekrefter at det er færre mellomstatlige militariserte konflikter mellom land som handler mye med hverandre, selv om dette gjelder sterkest mellom rike og industrialiserte land. Når to land produserer råvarer, kan det oppstå konflikter fordi ett land søker å oppnå kontroll over råvarestrømmene.

- Videre er det uklart om gode forbindelser skaper handel eller vice versa, fortsetter Hegre.

- Jeg mener at handelen kommer først, fordi beslutninger om handel gjøres desentralt, det vil si hos den enkelte forbruker.

Kan vare lenge


- Skulle en håpe på en positiv effekt av en handelsboikott av skandinaviske varer i enkelte muslimske land nå, måtte det jo være at befolkningen kunne lære noe av det. For eksempel kunne en boikott tenkes å anskueliggjøre konsekvensene for innbyggerne. Men siden handelen mellom Norge og disse landene er nokså liten, kan en symbolsk handling som en boikott vedvare, uten særlig store konsekvenser, mener Hegre.

Trykk her og se hvor mye vi handler med 27 muslimske land.