Blodtrykksmedisin reduserer risiko for slag

NORDIL - studien, som er Norges største blodtrykksundersøkelse og den største kliniske studien som noen gang har vært gjennomført i norsk allmennmedisin.

Pharmacia 01.06.00

NORDIL-STUDIEN viser

Blodtrykksmedisin reduserer risikoen for slag

NORDIL - studien, som er Norges største blodtrykksundersøkelse og den største kliniske studien som noen gang har vært gjennomført i norsk allmennmedisin, viser at en moderne blodtrykksmedisin (virkestoffet diltiazem som tilhører medikamentgruppen kalsiumantagonister) er like bra som tradisjonell behandling mot høyt blodtrykk og at den dessuten reduserer risikoen for hjerneslag. Dette er en god nyhet for pasienter med høyt blodtrykk fordi mange anser hjerneslag som den mest alvorlige komplikasjonen forårsaket av høyt blodtrykk.

Diltiazem ble sammenlignet med tradisjonelle blodtrykksmedisiner (betablokkere og vanndrivende medisin) når det gjaldt evnen til å beskytte mot sykdom og død forårsaket av hjertekarsykdommer, i første rekke hjerneslag og hjerteinfarkt.

De viktigste resultatene:

Diltiazem
Tradisjonell behandling
Alle hjerte-/karsykdommer
403 tilfeller
400 tilfeller
Antall slag
159 tilfeller
196 tilfeller
Antall hjerteinfarkt
183 tilfeller
157 tilfeller

De statistiske beregningene viser at diltiazemgruppen får 20 % reduksjon i risikoen for å få slag sammenlignet med den gruppen som er behandlet med tradisjonelle blodtrykksmedisiner. Denne forskjellen er statistisk signifikant. De tradisjonelle medisinene viste en tendens til bedre beskyttelse mot hjerteinfarkt. Denne tendensen er imidlertid ikke statistisk signifikant.

Effekten på det diastoliske blodtrykket (undertrykket) og bivirkningene var tilsvarende i de to behandlingsgruppene. De tradisjonelle medisinene reduserte det systoliske blodtrykket (overtrykket) noe mer enn diltiazem.

Artikkelen fortsetter under annonsen

NORDIL-studien har pågått i nærmere åtte år i Norge og Sverige, ca 11.000 pasienter, hvorav ca 3.800 norske, har deltatt. 500 allmennpraktiserende leger og 60 spesialister i indremedisin har stått for gjennomføringen i Norge. 400.000 undersøkelsesskjemaer fra studien er gjennomgått. Dette utgjør totalt ca 1.000 ringpermer med dokumentasjon

For ytterligere informasjon:
Kontakt informasjonssjef Andreas Orheim
telefon: 24 09 38 00/91 70 44 34