Blodtrykksmedisin mot Alzheimers

Pasienter som bruker blodtrykksmedisin får sjeldnere Alzheimers, viser en ny studie.

Det er amerikanske forskere ved Khachaturian and Associates i Maryland som står bak studien. De har fulgt 3297 eldre med høyt blodtrykk fra 1995 og frem til i dag.

Resultatene viste at alle medisiner mot høyt blodtrykk generelt hadde en positiv innvirkning på pasientene. Best resultater viste imidlertid de vanndrivende, som hjelper nyrene å skille ut vann og salt, men samtidig ivareta kalsiumet.

Tidligere forskning har vist at Alzheimers kan være arvelig.

Funn fra en tidligere studie tyder på at økte kalsiumverdier kan knyttes til redusert risiko for demens. Andre studier har vist at lave kalsiumverdier har sammenheng med endringer i hjernen, som igjen kan føre til utvikling av Alzheimers.

Forhøyet blodtrykk er et vanlig helseproblem blant voksne nordmenn, og Det norske råd for hjerte- og karsykdommer gir følgende anbefalinger til alle som lider av dette:

Mosjoner regelmessig

Stump røyken

Prøv å opprettholde normalvekt

Reduser saltforbruket

Drikk alkohol med måte

Spis mindre mettet fett og mer umettet fett

Spis mer fisk, frukt og grønt

Du skal selv vite hva som er ditt blodtrykksmål

Følg med på boldtrykket ditt og før loggbok

Blodtrykket bør måles hos legen minst en gang i året

 

Mozon, 22.03.2006