Blir venstrehendt av ultralyd

En svensk undersøkelse viser at ultralyd øker sannsynligheten for at barn blir venstrehendte.

Blir venstrehendt av ultralyd

En svensk undersøkelse viser at ultralyd øker sannsynligheten for at barn blir venstrehendte.

Studien, som hittil er den største i Sverige, forsøker å finne svar på om ultralydundersøkelser kan ha biologiske effekter på fostre. Studien viser at den rutinemessige ultralydundersøkelsen kan ha varige effekter på barnas hjerne.

Av kvinner som får foretatt ultralyd under svangerskapet får 30 prosent flere venstrehendte barn enn kvinner som ikke får ultralydundersøkelse, skriver

- Hver 50. guttefoster som har blitt utsatt for ultralyd kan ha fått en påvirkning i hjernen som har gjort dem venstrehendt, sier doktor Helle Kieler ved Karolinska Institute i Stockholm til Upsala Nya Tidning.

Forskerne vil ikke overdrive ultralydens effekter. Undersøkelsene har ikke funnet noen tegn på skader eller effekter på syn, hørsel, vekst, lengde eller barnets fysiske og psykiske helse.

Men Kieler maner til forsiktighet. Hun mener at ultralydsundersøkelsene bør være så korte som mulig og styrken på ultralyden så svak som mulig.

Silje Stavik mozon.no 25.10.01