Blir du fattig eller fornøyd i dag?

Alt om statsbudsjettforslaget for 2007.

Stortinget i dag, litt etter klokken ti. Foto: Per Ervland
Stortinget i dag, litt etter klokken ti. Foto: Per Ervland Vis mer
Illustrasjon: Per Ervland
Illustrasjon: Per Ervland Vis mer
Dette er de viktigste sakene som regjeringen har varslet vil komme i statsbudsjettet i dag:

Lavere inntektsskatt

Tjener du over 650.000 kroner, økes skatten din. Andre får skattelette - Kristin Halvorsen leverer, som forventet, et statsbudsjett hvor høyinntektsgruppene må betale mer skatt, og lavinntektsgruppene mindre.

 • Regn ut hvor mye du må skatte i 2007.
 • Nye bilavgifter

  Regjeringen har varslet en såkalt "provenynøytral" omlegging av bilavgiftene, det vil si en omlegging som verken koster mer eller mindre for avgiftsbetalerne enn dagens system. Vi har tidligere fortalt hvorfor vi tror dette betyr at det blir billigere å kjøpe ny personbil til neste år, og dyrere å tanke diesel.

  I dag kom fasit:

 • Les mer om bilavgiftene på DinSide Motor
 • Økt formuesskatt

  Sparer du i noe som helst annet enn bank, får du økt formuesskatt neste år.

 • Les mer om de nye reglene for formuesskatt her
 • Dine tjenester

  Kommunene har ansvaret for å produsere nesten alt det viktigste for at du og din familie skal ha en god hverdag: Skoler, barnehager, snømåking, sykehjem - kort fortalt - det meste. Kommunenes folkevalgte lager sine egne budsjetter, men Stortinget fastsetter rammene de må holde seg innenfor, blant annet skatteinntektene de skal kunne innkreve. Hva som skjer på kommunefronten som får betydning for deg - blant annet føringer som legges om eiendomsskatten - vil du kunne lese mer om her hos oss.

  Artikkelen fortsetter under annonsen

 • Økt barnehagesats og økte Svalbard-tilskudd
 • Bredbånd

  I september kunne vår søsterredaksjon, IT-avisen fortelle at fornyings- og administrasjonsminister Heidi Grande Røys lovet 50 milioner til bredbåndsutbygging i kommuner som fortsatt ikke er på nett, over statsbudsjettet for 2007. Men regjeringen vil ha full bredbånddekning og bevilger enda mer penger til dette formålet.

 • Millioner til bredbåndsutbygging
 • Strømhjelp

  Mens kraftsalvene om strømprisene herjet som verst i september, fikk vi en kontrollert lekkasje fra Olje- og energiministeren om en gavepakke til alle norske hjem. 10.000 kroner skal gis i tilskudd til alle som installerer varmepumpe og 4.000 kroner til alle som installerer en pellets-ovn. Skulle det være noe å fortelle om ENØK i tillegg til dette, vil du få høre det fra oss.

  Sykelønn

  Det siste vi hørte fra sykelønnsdebatten før statsbudsjettet gikk i trykken, var at NHO og LO la fram 22 konkrete forslag for å få ned sykefraværet.
  Det var kanskje noen som trodde regjeringen ville trekke forslaget etter stormen rundt forslagene om ny sykepengeordning. De må tro igjen. Fra neste år må arbeidsgiver være med på finansieringen av folk som er sykemeldte i inntil ett år.

 • Les: Utskjelt sykepengeforslag står ved lag
 • Dokumentavgift

  Regjeringen fjerner dokumentavgiften for samboere, ved salg av felles bolig til en av partene, i forbindelse med samlivsbrudd.

 • Kutter dokumentavgift for samboere
 • Dyrere alkohol og røyk

  Ingen overraskelse at alkohol- og tobakksavgiftene økes.

 • Så mye dyrere blir alkohol og tobakk
 • Lisensen økes

  Som NRK ønsket blir det dyrere å ha TV.

 • Så mye dyrere blir lisensen i 2007
 • Frikortgrensen heves

  Den rødgrønne regjeringen leverer en liten gavepakke til studenter og skoleelever.

 • Frikortgrensen økes med 33 %
 • Mer moms på mat

  Mat, sjokolade, sukkervarer, brus og alkohol blir dyrere.

 • Dyrere mat og drikke
 • Økt skattegrense for småjobber

  Regjeringen melder at få oppgir at de har betalt noen for å utføre en småjobb som for eksempel barnevakt. De foreslår å øke skattefrie beløpsgrensen for småjobber i hjemmet.

 • Jobb lengre skattefritt
 • De misfornøydes klagesang

  De ulike interesseorganisasjonene og bevilgingsmottakere er stort sett enige om en ting: De har ikke fått nok! Vi har lest, vi har nikket, vi har ristet på hodet og vi har ledd.

 • Her er noen av protestene