Blind bruk av svart arbeid

Ferske tall fra Skattedirektoratet viser at rike menn kjøper håndverkertjenester svart i store mengder - mange uten å kjenne risikoen de løper.

Skattedirektør Svein Kristensen vil gjøre skatteetatens kontroll mer synlig. <i>Foto: Per Ervland.</i>
Skattedirektør Svein Kristensen vil gjøre skatteetatens kontroll mer synlig. Foto: Per Ervland. Vis mer
Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

"Kjenner noen"

45 prosent kjenner noen som hadde kjøpt svart arbeid de siste to årene, ifølge en undersøkelse gjort av meningsmålings-instituttet Opinion for Skattedirektoratet.

Videre svarte 13 prosent at de selv hadde kjøpt svart arbeid. Undersøkelsen viser også at det er folk med høy inntekt, spesielt menn i 40-årene, som handler mest svart.

- Jeg tror at 13 prosent er for lavt. Undersøkelsen viser jo at de fleste kjenner noen som har kjøpt svart. Andre undersøkelser tyder også på at omfanget er større, mener skattedirektør Svein Kristensen.

På en pressekonferanse i går sa Kristiansen at Skatteetaten vil følge opp rapporten, blant annet ved å gjøre kontrollarbeidet med synlig og drive holdningsskapende arbeid blant norske husholdninger.

Populært i hjemmene

Resultatene av de 1000 telefonsamtalene i den landsrepresentative delen av Opinions undersøkelse gir et godt bilde av hvor etterspørselen etter "svarte" tjenester er høyest. Blant de 130 som oppga at de faktisk hadde kjøpt arbeid svart, fordelte kjøpene seg mellom tjenester som følger (i prosent):

Privates kjøp av svart arbeid ble presentert i går. Foto: Per Ervland
Privates kjøp av svart arbeid ble presentert i går. Foto: Per Ervland Vis mer


 • Renholdstjenester 28
 • Snekker 13
 • Maler 20
 • Elektriker 17
 • Murer 13
 • Mekanisk arbeid 9
 • Dagmamma, barnepass 8
 • Rørlegger 5
 • Annet 16
"Etterspørselen" etter svart arbeid var svært likt fordelt på tjenester blant svarene fra hele utvalget om det var noen områder de ville være mer tilbøyelige til å kjøpe svart fremfor andre.
At over halvparten av de spurte har kjøpt håndverkertjenester svart er oppsiktsvekkende, i lys av blant annet forsikringsselskapenes krav om bruk av autoriserte håndverkere til arbeid med elektrisk anlegg, VVS-arbeid, og alt arbeid som berører bærende konstruksjoner.

KONSEKVENSER: Les mer om de skjulte kostnadene.

Likevel var 72 prosent av de spurte helt eller delvis enige i at det er billigere å kjøpe svart arbeid, og 35 prosent mente at det er like god kvalitet på arbeidet uansett om det gjøres svart eller ikke.

Vet lite

5 prosent av utvalget har kjøpt svart arbeid, og vil sannsynligvis gjøre det igjen i fremtiden. Rapporten konkluderer med at disse ser ut til å ha forholdsvis god kunnskap om risikoen.

Blant disse svarer:

 • 40 prosent at det ikke er mulig å klage på arbeid kjøpt svart
 • 62 prosent at myndighetene kan straffe en kjøper av svart arbeid
 • 58 prosent at dersom den som utfører svart arbeid skader seg alvorlig under arbeidet, kan kjøperen bli holdt økonomisk ansvarlig.
På tross av rapportens hovedkonklusjon på dette punktet, viser tallene at en stor andel av kjøperne vet lite om risikoen de løper ved å kjøpe svarte håndverkertjenester,

Hot og not

Vi har lavest terskel på å ha svart vaskehjelp. Arkivfoto: All Over Press (Hoover)
Vi har lavest terskel på å ha svart vaskehjelp. Arkivfoto: All Over Press (Hoover) Vis mer


"Skattefri" vaskehjelp er i vinden, i følge undersøkelsen. Hele 32 prosent av de spurte ville være mer tilbøyelige til å kjøpe renholdstjenester svart enn andre tjenester.

Dagmamma og barnepass skårer vesentlig lavere i popularitet, kun 22 prosent vil være mest tilbøyelige til å kjøpe barnepass svart. Ifølge administrerende direktør Jon H. Stordrange i Skattebetalerforeningen, vil imidlertid svart barnepass trolig bli enda mindre etterspurt i fremtiden, etter hvert som barnehagereformen blir gjennomført.

- All fornuft tilsier at dagmamma er den tjenesten som hyppigst er blitt kjøpt av de som oppgir at de har kjøpt svart arbeid fordi det ikke var mulig å få kjøpt det hvitt, mener han, og sikter til de elleve prosentene av de som har kjøpt svart arbeid de siste to årene fordi "hvite" alternativer ikke fantes.

Stordrange mener det bør gjøres grep i skattesystemet for å få folk til å bruke hvit arbeidskraft i stedet for svart, og viser til ordninger i Finland med fradrag for utgifter i hjemmet.