Bli kvitt telefonterroristene

NYHET: Det nye reservasjonsregisteret mot telefonsalg er din første reelle mulighet til å unngå plagsomme telefonselgere. Det vil være i drift 1. januar 2001.

Du må selv ta kontakt for å registrere deg. Brønnøysundregistrene vil administrere registeret, og nummeret vil være 75 00 75 00.

Flere valg

Registeret etableres i forbindelse med den nye Personopplysningsloven, som trer i kraft fra 1. januar 2001.

- Vi regner med at registeret er i drift fra nyttår, men kan ikke garantere det, sier underdirektør Brita Mehlin Olsen i Justis- og politidepartementet.

- Vi har forsøkt å lage en automatisk, men brukervennlig tjeneste. Når du ringer, får du flere valg. Du kan taste inn en generell reservasjon mot telefonsalg, eller en differensiert reservasjon - for eksempel mot telefonsalg, men ikke mot reklame på e-post, sier Terje Leiros, prosjektleder ved Reservasjonsregisteret i Brønnøysund.

Vaskeri

Alle bedrifter plikter etter loven å oppdatere eller "vaske" sine lister mot det nye registeret.

- Vi regner med at folk vil få langt færre telefonselgere på tråden, men det gjenstår å se hvor godt systemet vil fungere, sier Leiros.

I dag eksisterer et liknende reservasjonsregister hos Telenor på nummeret 815 48020. Det er frivillig for foretak å vaske sine lister mot dette registeret. Dermed fungerer ikke registeret etter formålet.

Det nye reservasjonsregisteret vil erstatte dagens register.

Allerede 1. desember kommer en endring i Markedsføringsloven, som krever forhåndssamtykke fra forbrukere for å sende reklame på e-post, telefax og mobiltelefon.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Aktivt samtykke

En annen endring i Markedsføringsloven har skapt noe mer oppstyr. Barne- og familiedepartementet foreslo i fjor at salgsbedriftene skulle innhente forhåndssamtykke før telefonsalg.

Da forslaget var ute på høring tidligere i år, møtte det sterk motstand.

- En rekke postordreselskaper gikk i mot forslaget. Men også mange A-presseaviser, som selger abonnement på telefon, var kritiske. Barne- og familiedepartementet fikk dermed sine egne mot seg, sier rådgiver John. E. Andersson i Forbrukerrådet.

Et nytt høringsnotat har nå vært ute på høring, og høringsuttalelsene er til vurdering i departementet. Resultatet vil antagelig tidligst foreligge i løpet av våren 2001.

- Målet er å styrke forbrukervernet. Forbrukerrådet har mottatt en rekke saker der det har oppstått tvist i etterkant av telefonsalg. Salgsbedriftene har hevdet at folk har takket ja til å kjøpe et produkt, noe "kundene" nekter for, sier fungerende ekspedisjonssjef Bodhild Fisknes i Barne- og familiedepartementet.

Arbeidsplasser i fare

Dilemmaet for byråkratene er at et krav om aktivt samtykke kan føre til at arbeidsplasser forsvinner.

- Til sammen jobber flere tusen mennesker med telefonsalg. Et krav om forhåndssamtykke kan gjøre at salget går ned. Det vil alltid være omkostninger med et slikt regelverk, og hensynet til arbeidsplassene vil naturlig inngå i departementets videre lovarbeid, sier Fisknes.

Flere av aktørene i bransjen mener at et reservasjonsregister er tilstrekkelig til å gi et bedre vern for forbrukerne.

Les også:
Personopplysningsloven om reservasjonsregisteret
Forbrukerrådet om reservasjonssregisteret
Høringsnotat om aktivt forhåndssamtykke