Ble ikke blinde likevel

Under solformørkelsen i august i fjor ble det sterkt advart mot å se direkte mot solen, for da kunne man bli blind. Oppfølging av pasienter viser at det er ikke slett så ille.

Et sykehus i Leicester i England har systematisk fulgt opp 45 pasienter som søkte hjelp for synsforstyrrelser etter solformørkelsen. De hadde alle vært uforsiktige og sett rett mot solen. Pasientene ble undersøkt og fulgt opp. Etter tre måneder var det bare tre pasienter som rapporterte synsforstyrrelser, de så en blek gul flekk midt i synsbildet, særlig i dårlig lys. Fire andre pasienter som ble intervjuet over telefon etter syv måender hadde også en liten blek skygge midt i synsfeltet.

Legene konkluderer med at man blir ikke totalt blind av å se direkte mot solen. Det er likevel ikke å anbefale. Synsskaden kan bli plagsom nok. I tidsskriftet Lancet bemerker legene også at synsforstyrrelsene ved det første legebesøket var svakere enn man tidligere har sett hos uforsiktige personer som har studert solen. Trolig hadde advarslene i media en virkning ved at færre denne gangen så direkte mot solen, og at de som likevel våget, var forsiktige. Øyespesialistene skriver at mange mennesker har tidligere fått alvorlige og varige synssvekkelser av så se direkte mot solen.

Den eneste garantert sikre metoden for sol-titting er å bruke utstyr for å se på solen indirekte.

Mozon.no, 23.01.2001