Blakke dot-com selskaper selger dine data til høystbydende!

De aller fleste nettsider lover deg full diskresjon hvis du oppgir dine persondata. Men fagre løfter til tross: Den dagen selskapene går over ende blir dine data en vare som selges til høystbydende.

Det er mange som ikke vil opplyse om sine data når de surfer på nettet.

Kjønn, alder, inntekt, bosted og handlevaner er likevel en svært ettertraktet vare blant nettsidenes salgsavdelinger og annonsører. Som et eksempel kan nevnes tvisten mellom SOL og DinSide, der verdien av opplysningene om hver enkelt bruker hos QXL-auksjon ble anslått til å være rundt 4000 kroner. (Disse dataene ble ikke overført.)

De fleste nettsider har derfor lovet brukerne sine full diskresjon, dersom de har vært villige til å gi sine opplysninger. En vanlig standardfrase er: "Vi vil aldri selge eller videreformidle dine personopplysninger".

De fagre løftene brytes

Er du av den forsiktige typen bør du likevel ikke føle deg for trygg. I følge en artikkel i CNET News.com er det nemlig tydelig at de fagre løftene brytes over en lav sko, og spesielt når selskapenes pengeposer begynner å bli faretruende tom.

For å stagge utålmodige kreditorer utnyttes nemlig enhver inntektsmulighet, og dine data legges ut for salg.

CNET News.com nevner spesielt tre selskaper som har svin på skogen:

Selskapene har enten solgt, eller forsøkt å selge, sine etterspurte kundedata.

Dataene inneholder blant annet informasjon om brukernes telefon og kredittkortnumre, hjemmeadresser og shopping-vaner.

Resultatet er altså at tusenvis av brukere får sine data spredd til høystbydende.

Beklager: Pengene styrer

Da den amerikanske nettsiden Fashionmall kjøpte deler av Boo.com annonserte de raskt at de også hadde fått med seg data om Boo.coms 350.000 brukere.

Toysmart og CraftShop har på sin side annonsert etter kjøpere, blant annet i Wall Street Journal, og sier selv at de har flere interessenter på hånden.

Hvorvidt Toysmart fullfører salget er likevel tvilsomt, etter massive protester er det nå en dommer som sitter og vurderer om salget er i strid med den diskresjonsavtalen Toysmart har inngått med sine brukere.

Forbudt i Norge

Har du først inngått en avtale med et nettsted om at dine data skal behandles konfidensielt, vil nok de fleste av oss stusse når dataene plutselig selges til høystbydende.

Og heldigvis, i følge Pål Bjønness juridisk rådgiver ved Forbrukerrådet, vil en slik framgangsmåte være ulovlig i Norge. Kort fortalt stiller den norske personvernlovgivningen krav om et informert forhåndssamtykke, før slike opplysninger kan videreformidles.

I Norge er det altså strenge krav til innsamling og behandling av dine data. Vi har regler om hvilke opplysninger som kan samles inn, krav til hvordan de skal oppbevares og ikke minst hvordan de skal brukes.

Får du nyss om slike hendelser i Norge må du altså si i fra med en gang, sier Bjønness.