Bivirkninger av medisiner og sex

Bivirkninger av medikamenter til skade for seksuallivet

Seksualiteten er nært knyttet til livskvaliteten. Seksualiteten kan påvirkes både positivt og negativt av forskjellige medisiner.

Av Esben Esther Pirelli Benestad

Det er egentlig ikke særlig lenge siden at mennesker døde av lungebetennelse. Legevitenskapen sto helt maktesløs overfor sykdomer som idag nærmest sees på som bagatellmessige. Ikke minst skyldes dette alle de medikamenter vi idag rår over.
Nå er det ikke desto mindre slik at ethvert medikament med virkning også må forventes å ha bivirkning.

De siste årenes utvikling på det medisinske området har lagt stor vekt på å redusere bivirkningene. I tiden fremover må man også se nøye på hvordan medikamentene påvirker hele livsinnholdet vårt eller livskvaliten om du vil.
Seksualiteten er nært knyttet til livskvaliteten. Seksualiteten kan påvirkes både positivt og negativt av forskjellige medisiner.

La meg ta det første først:
Er du syk, vil kroppen din ofte frata deg både seksuell lyst og glede. Blir du frisk, blir du straks mer seksuell også.
Det har vært gjort iherdige forsøk på å finne medikamenter og stoffer med stimulerende effekt på seksualdriften og evnen. Det finnes slike, men de har så negative bivirkninger at det enda ikke har blitt grunnlag for kommersiell utnyttelse.

Av og til svikter mannens seksuallyst fordi han produserer mindre kjønnshormoner enn hva nettopp han trenger. Da kan et hormontilskudd faktisk hjelpe. Det er imidlertid svært viktig å vite at dette forekommer ganske sjelden og at andre behandlingsformer i regelen er langt mer nyttige. Små mengder mannlige kjønnshormoner har vært gitt til kvinner. Dette virker meget godt på den seksuelle lysten, men på sikt kommer de ganske ugunstige bivirkningnene i form av skjeggvekst, mørk stemme og alt det der som hører menn til.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Det vanligste er nok at medisiner virker negativt på seksuallivet: Svært mange av de stoffene som brukes ved sinnslidelser og nervøse plager, hemmer seksualliteten. Noen virker på kjønnsorganene slik at for eksempel en mann mister eller får redusert reisningsevnen sin. Kvinner blir tørre i skjeden. Noen medikamenter flater ut hele følelseslivet slik at seksualiteten nærmest føles uinteressant.
Flere av de medisinene som brukes for å behandle høyt blodtrykk kan ha negative effekter på seksuallivet. Oftest rammes reisningsevnen og evnen til å bli våt i skjeden, men også lysten kan påvirkes. Dette er riktig ille ettersom blodtrykksbehandling ofte varer over mange, mange år. Hjertemedisiner, sovemedisiner, midler mot epilepsi og flere smertestillende medikamenter har negative seksualbivirkninger hos mange.

Vit imidlertid at ikke alle får bivirkninger og at styrken og typen varierer fra person til person. Det viktige blir at enhver spør legen sin grundig om hvorfor medikamentet skal brukes, og hvordan det vil kunne påvirke livskvaliteten - og seksualiteten.