Binde ett til tre år

Vil du binde en million i ett år, er det Sparebanken Sogn og Fjordane som kommer best ut av pristesten. Vil du binde millionen i tre år, er det Fokus bank som går av med seieren.


Effektiv rente er beregnet ut i fra et annuitetslån på 1 million kroner over 20 år. Hvor ikke annet er oppgitt, gjelder månedlige terminer. I beregningene har vi brukt DinSides effektiv-rente-kalkulator. * Kvartalsvis annuitet ** Halvårlige terminer.