Bind i fem år

Med fem års bindingstid er det Fokus Bank og Sparebanken Vest som tilbyr lavest fastrente - men bare til kunder med god sikkerhet.

Fast i cirka fem år
BankNominell 60%Nominell 80%Effektiv 60%Effektiv 80%Bindingstid/dato
BNBank5,055,305,235,4901.06.2010
DnB Programkunder4,95,665,085,88fem år
Nordea4,774,774,964,96fem år
Fokus Bank4,655,254,825,44fem år
Sbank1 SRbank4,70nei4,87neifem år
SpareBank 1 Nord-Norge*4,75,154,795,25fem år
Sparebanken Vest4,655,054,825,24fem år
Sparebank1 Midt-Norge4,854,985,19fem år
Postbanken4,85,254,965,4301.07.2010
Sparebank1 Oslo4,925,425,125,64fem år
Prosent. Effektive renter beregnet med DinSides effektiv-rente-kalkulator. Forutsatt etablering av nytt lån 1 mill, 20 år, tolv terminer i året, hvor ikke annet er oppgitt.Priser innhentet fra bankenes nettsider den 16. mars 05.*Halvårlige terminer


Nordea er den eneste som kommer under fem-tallet for fastrentelystne innenfor 80 prosent av boligens verdi.