Billigere mat over nyttår

Skeptikerne til lav moms på mat må bite i gresset: matvareprisene har økt med mindre enn én prosent siden merverdiavgiftsreformen i 2001.

Endringene i merverdiavgiften er det eneste nye som skjer på avgiftsfronten fra nyttår. Første januar går den generelle momsen opp en prosent til 25 prosent, mens momsen på mat faktisk går ned en prosent - til 11 prosent. Og selv om verden stort sett er hard og kald, kan en faktisk tenke seg at dette vil kunne betyr lavere priser på mat.

I motsetning til skatteletter, som i liten grad kommer de som tjener minst til gode, betyr lavere priser på mat størst lettelser for gruppene som tjener minst. Dette skyldes at matvarer utgjør en større andel av husholdningsutgiftene for lavinntektsgrupper.

Sist vi opplevde at momssatsen på mat ble satt ned, var i juli 2001. Da ble satsen på matvarer redusert fra 23 til 12 prosent. Fra forskerhold ble det forventet at avgiftsreduksjonen skulle føre til en nedgang i prisene i underkant av 10 prosent. I tabellen nedenfor viser vi våre egne prismålinger fra en god stund før kjedene begynte eventuelle tilpasninger til den nye situasjonen, og vel tre år etter reformen.

Matprisene med halv moms
KjedeSeptember 00September 04Endring pst
Rema 1000480468-2,42
Kiwi4895114,55
Rimi526499-5,18
Prix 531496-6,58
Meny4985051,47
Mega5225505,38
ICA Gourmet562557-0,95
Tabellen viser prisen i kroner på DinSides matvarekurv i september 2000 og september 2004. Alle prisene er registrert av DinSide Økonomi


Tendensen i matvarekurven vår bekreftes av Statistisk sentralbyrås konsumprisindeks. I hele perioden på fire år - fra september 2000 til september 2004, har prisveksten på matvarer og alkoholfrie drikkevarer vært på 0,76 prosent, mens hele konsumprisindeksen har økt med 7 prosent.

Det kan diskuteres lenge og vel om forbrukerne har fått den hele og fulle virkningen av matvarereformen, men tendensen er klar: Matvarer har blitt relativt billigere i perioden vi har hatt halv moms.

Minst hos kioskene

- Reformen i 2001 fikk jo en stor grad av overveltning til forbrukerne, og mye av den overveltningen er fortsatt i behold, når vi bare vurderer grovt alle matvarer mot alle konsumvarer. Det minste utslaget kom for typiske kioskvarer, forteller seniorrådgiver Steinar Helgen i Landbruksdepartementet til DinSide.


Om virkningene av nedsatt moms fra nyttår, sier Helgen:

- Vurdert ut fra erfaringene fra 2001, er det en politisk forventning om en reduksjon på de 0,9 prosentene som en full overveltning faktisk gir. Den politiske forutsetningen er helt klart at reduksjonen skal komme forbrukerne til gode. Men dokumentasjonsjobben blir litt vanskeligere enn etter 2001 fordi reduksjonen bare er på 1 prosentpoeng, og det skjer selvsagt kostnads- og lønnsendringer og endringer i konkurranseforhold. Matprisene i butikk reguleres ikke. Det er konkurransen, tilbuds- og etterspørselsforholdene som avgjør dem.

- Myndighetene vil imidlertid fortsette overvåkningen av markedene, og sørge for å dokumentere utviklingen i ulike ledds marginer for å redusere risikoen for at noen ledd benytter avgiftsreduksjonen til marginøkning, avslutter Helgen.