90pxl
90pxlVis mer

Billigere for 380.000 mobilabonnenter

Fra november kan kunder med Telenors GSM Privat abonnement ringe til andre Telenorkunder for fire kroner mindre per minutt enn hva som er tilfelle i dag.

Fra 1. november vil du som har et GSM privatabonnement hos Telenor, ringe langt billigere til andre med mobilabonnementer hos Telenor. Mens du nå betaler nesten seks kroner per minutt om du ringer andre av Telenor Mobils abonnenter på dagtid, kan du om knapt en måned slippe unna med 1,99 per minutt. Ringer du mye til slike nummer, kan altså reduksjonen i mobilregningen bli betydelig.

380.000 kunder

Med unntak av de som har kontantkort, er den største kundegruppen hos Telenor Mobil de som har Privat GSM abonnement. Denne prisreduksjonen gjelder kun kunder med Privat GSM, men de er likevel nesten 380.000.

- Denne prisreduksjonen vil i gjennomsnitt gjøre regningen for våre GSM Privat abonnenter 233 kroner lavere i året, forteller informasjonssjef Ole Tom Nomeland i Telenor Mobil. Det betyr i følge Nomeland at Telenor Mobil mottar reduserte samtaleavgifter på rundt 88 millioner i året.

Selv om du som er Privat GSM abonnent får redusert prisen på å ringe til andre abonnenter hos Telenor, må du fortsatt betale det samme som før om du ringer mobiltelefoner i NetComs nett. Det betyr at du for slike samtaler fortsatt må ut med hele 5,99 i minuttet.

Konkurransehindrende prissetting?

Både Telenor og NetCom søker å benytte ulik prising til mobiltelefoner i andres nett som et virkemiddel i konkurransen. Mens NetCom gjennomfører slik forskjellsprising fullstendig i alle sine abonnementer, har Telenor noen få tidspunkt og abonnementer der det koster det samme å ringe en NetCom mobil som en Telenor mobil. Likevel er skillet mellom samtaler i eget nett og samtaler til andres nett markant, også for Telenors abonnenter.

Denne prispolitikken må tåle kritikk. Det er ikke tvil om at hensikten er å hindre trafikk til konkurrentens nett, noe som kan virke konkurransevridende. La oss si at alle du ringer til er abonnenter hos Telenor Mobil. Du vil da tape stort på å velge NetCom som leverandør, selv om de kanskje er bedre på alle andre områder. Det samme gjelder om situasjonen er motsatt: At alle du ringer er kunder i NetComs nett.

Få prisendringer

Det er derfor ikke sikkert at selskapene vil få anledning til å drive slik prissetting i det uendelige. Det er også ting som tyder på at priskonkurransen mellom Telenor og NetCom ikke fungerer tilfredsstillende. De har svært like priser, og de har det siste året endret seg svært lite. Det kunne derfor vært interessant med flere aktører i Norge. Da ville vi antakeligvis sett et lignende press nedover i prisene som vi har fått på vanlig fasttelefon det siste året, etter at det ble adgang for flere til å konkurrere i dette markedet.

Finn ditt abonnement

I DinSides mobiltelefonkalkulator kan du finne det abonnementet som passer for ditt forbruk. Vi har eksempler på abonnenter som har spart 12.000 kroner på å bytte til et mer egnet abonnement!