Den norske vannkraften har konkurranse fra dansk kullkraft. Og billig olje gir billig kull.
Den norske vannkraften har konkurranse fra dansk kullkraft. Og billig olje gir billig kull.Vis mer

Billig vinterkraft

Siden det ikke er ubegrenset lagringskapasitet for vannet, svinger prisen over året. Men i det vi går inn i de to kaldeste månedene er det stadig billig på kraftbørsen.

Selv om det nå er syv år siden innføringen av det "frie" kraftmarkedet, har de fleste forbrukere fremdeles aldri byttet leverandør for strømmen hjemme. Det lengste de fleste husholdninger har strukket seg i å foreta markedsvalg er der e-verket har bedt oss velge mellom variabel kraftpris og å binde prisen i ett eller flere år.

Vanligvis billigere om sommeren

Det er variabel kraftpris som er det vanligste produktet, det som inngår i DinSides strømkalkulator. Men det finnes etterhvert en rekke andre produkter. Det mest interessante av disse er å betale børspris for strømmen. Det er en felles, nordisk kraftbørs i Oslo, hvor priser noteres fra time til time hele døgnet. Noen få e-verk lar deg kjøpe strøm av dem til denne prisen, pluss et lite påslag for administrasjonen.

For eksempel hos Interkraft i Kristiansand kan du kjøpe kraften til samme pris som storindustrien handler til over kraftbørsen, pluss 40 kroner i måneden.

Denne prisen svinger fra time til time. Men for å forenkle det hele, brukes ukemiddelprisen, det vil si gjennomsnittet av timenoteringene over en uke. Hvor mye av forbruket ditt som skal tillegges vedkommende uke, bestemmes av en standardisert forbruksprofil for husholdninger.

De siste årene har det vært klart billigere å kjøpe kraft fra børsen i perioden 1. mars til rundt 1. desember enn å betale den vanlige, variable prisen. Men midt på vinteren er gjerne børsprisen noe høyere enn prisen e-verkene tar av husholdningskundene.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Men nå også billigere om vinteren

Denne vinteren ser det litt anderledes ut, så langt. Selv om vi allerede har hatt noen kuldeperioder, har spotprisen de siste ukene ligget mellom 13 og 15 øre kilowattimen (systempris for hele Norden). I det aller siste har den ligget rundt 14 øre.

Nå er det ikke denne prisen den vanlige kraftkunden betaler, for her kommer avgifter i tillegg. I Sør-Norge betaler vi 5,75 øre i forbruksavgift pluss moms (underlig nok for el-avgiften også). En grunnpris på 14 øre vokser således til 24,2 øre inkludert sør-norske avgifter. Så kommer formidlerens honorar i tillegg. La oss si at dette utgjør omtrent to øre pr. kilowattime - 26,2 øre til sammen.

Det billigste e-verket på DinSides prisliste denne uken er Hurum Energiverk, som selger strømmen for 22,25 øre pr. kilowattime. Men i tillegg kommer en fastavgift på 308 kroner i året. Når man tar hensyn til denne, er likevel Hurum to øre billigere enn spotprisen nå midt i romjula.

Men det er omtrent bare Hurum som slår spotprisen på våre prislister.

En spotpris på 16 øre pr. kilowattime på børsen vil gi en pris til husholdningen på rundt 28 øre pr. kilowattime når man har tatt med alt. Dette er likevel billigere enn mange på DinSides strømprisliste.

Ferie og lave oljepriser

Hva er årsaken til det store prisfallet midt i romjula? Det kan vel forklares delvis av ferieavvikling, hvor en del store forbrukere står stille. Men det viktigste er nok de lave oljeprisene. De presser ned prisene også på kull, som er brennstoffet i de danske kraftverkene. Det er også en rekke større bedrifter som kan bruke olje direkte. Indirekte virker derfor de lave oljeprisene også på strømprisen.

Det er uvanlig at det på denne tiden av året er billigere å handle spot-kraft enn å ha en variabel kontrakt (hvor prisen også svinger, men mindre og sjeldnere). De siste årene er det først i mars måned at spotkraften systematisk har ligget under den variable prisen. Men oljeprisfallet virker inn i strømmarkedet. Etterhvert vil det også påvirke den variable strømprisen, og vi kan få et stort prisfall på strøm ut over våren.