Billig internett til alle

Nordiske myndigheter vil ha billig internett til alle, men fortsatt har bare cirka en fjerdel av befolkningen bredbånd. Her er de nordiske bredbåndsprisene.

Norge og Finland ligger på samme prisnivå hva bredbåndspriser angår. Men Norge er billigst i Norden på etablering. Dette viser en ny rapport Broadband prices in the Nordic Countries som teletilsynene i de fire nordiske landene har samarbeidet om å lage.

Billigst og dyrest

I 2007 kostet den billigste bredbånds-tilknytningen i Danmark 54 euro mens den dyreste 107 euro (8 Mbps). Installasjonsprisen varierte fra 27 til 93 euro. I Norge kostet billigste månedskostnad 57 euro og den dyreste 60 euro. Installasjonsprisene varierte fra 0 til 60 euro. I Sverige var den rimeligste månedskostnaden på 31 euro og den dyreste 40 euro. DEr varierte installasjonen fra 0 til 76 euro. I Finland lå den rimeligste månedskostnaden på 44 euro (Helsinki) og den dyreste 59 euro. Installasjonen kostet mellom 30 og 129 euro.

Flest på bredbåndsnettet i Danmark

Til tross for at ambisjonene i Norden er på topp hva bredbåndsutbredelse angår, så er det fortsatt slik at bare cirka en fjerdedel av befolkningen er tilknyttet bredbåndsnettet. Danmark har 30 abonnementer per 100 innbyggere, mens Norge og Finland begge har cirka 25 abonnementer per innbyggere. Sverige har kun 23 abonnementer per 100 innbyggere.

  • EUs visjon: Alle EU-borgere skal ha tilgang til bredbånd inne 2010. Dette fordi Internettet er avgjørende for økonomisk utvikling.
  • Danmark: I Danmark er det nå høyere overføringshastighet som er viktigst. Danskene skal ha den teknologiske kompetansen som er nødvendig for å kunne lære gjennom hele livet.
  • Finland: Finlands bredbåndsstrategi ble fastsatt i 2004. Målet er at hele befolkningen skal ha tilgang til internett til konkurransedyktig pris.
  • Sverige: Alle innbyggere skal ha tilgang til bredbånd innen utgangen av 2007
  • Norge: Bredbånd skal være tilgjengelig over hele Norge innen utgangen av 2007. Det bør ikke forekomme geografiske prisforskjeller på internettforbindelser. Staten går inn og bidrar til brebåndsutbygging i de områder hvor det ikke er aktører.
  • Artikkelen fortsetter under annonsen