Billig grønt, dyrt fett

Regjeringen vurderer særavgifter på fett og sukker.

Lavere moms på sunne varer

Nasjonalt råd for ernæring anbefaler at moms på sunne matvarer reduseres, for slik å øke etterspørselen.

Andre forskere ved Norsk instistutt for landbruksøkonomisk forskning har vurdert effektene av økonomiske virkemidler i ernæringspolitikken, og konklusjonen er at lavere priser øker forbruket. Dette skriver Aftenposten.

Helse- og omsorgsdepartementet skal vurdere ulike økonomiske virkemidler som på sikt kan bedre folkehelsa.

Fedme, vårt største helseproblem

  • 1,6 milliarder mennesker i verden er overvektige, av dem er 400 millioner ekstremt overvektige. Man anslår at i år 2015 vil 2,3 millioner mennesker være overvektige og mer enn 700 mennesker ekstremt overvektige. 20 millioner femåringer var overvektige i 2005.
  • Lavt inntak av frukt og grønnsaker er skyld i 31 prosent av hjerte- og karsykdommene, 11 av verdens slagtilfeller, 19 prosent av ulike magekreftsykdommer. 2, 7 millioner dødsfall skyldes lavt frukt- og grønnsaksinntak.
  • Fysisk inaktivitet er skyld i 10-16 prosent av bryst- tykktarms- og analkreftsykdommer. 22 prosent av hjertesykdommene kommer av et liv uten bevegelse. Cirka 1,9 millioner dødsfall per år skyldes mangel på mosjon.

  • AKTUELT: